ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beep

B IY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beep-, *beep*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beep(n) เสียงเตือนแหลมสั้น, See also: เสียงบี๊ปๆ, เสียงแตรรถยนต์
beep(vt) ทำเสียงเตือนแหลมสั้น, See also: ส่งเสียงเตือนบี๊ปๆ
beep(vt) เรียกโดยใช้วิทยุติดตามตัว
beeper(n) เครื่องวิทยุติดตามตัว, See also: เครื่องเพจเจอร์, Syn. bleeper, pager

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beep(บีพ) {beeped,beeping,beeps} n. เสียงปี๊บ ๆ (เช่นเสียงแตรรถยนต์) vi.,vt. ทำเสียงปี๊บ ๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beepเสียงเตือน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beeper๑. ตัวทำเสียงเตือน๒. วิทยุเรียกตัว, วิทยุตามตัว [มีความหมายเหมือนกับ pager] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Phone beeps off]. Last Grimm Standing (2012)
[ Beep ](บิ๊บ) Red X (2014)
I usually don't get my messages unless you beep me.ฉันคงจะไม่ได้ / รับสารของฉันถ้าคุณไม่ได้ส่งเสียงบี๊บมา City of Angels (1998)
Beep me anytime, day or night.กลางวันและกลางคืน ตลอด 24 ชม. American Beauty (1999)
Wait forthe beep and tell me something I don't know.ต้องรอให้ปลุกแล้วเราค่อยคุยกันอย่างนั้นเหรอ Eating Out (2004)
Leave a message after the beep and I'll call you back ASAPฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณ แล้วผมจะโทรกลับแน่นอน นะคร้าบบ Windstruck (2004)
( beep ) Linda, it's me again.(บีบ) ลินดา นี่ฉันนะ Pilot (2004)
( tone beeps )(บี๊บ) Pilot (2004)
It's my watch. It beeps every hour.เสียงนาฬิกาผมดังครับ มันปลุกทุกๆชั่วโมง Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Hi, it's Anna. Leave a message after the beep and I will call you back.สวัสดี, นี่แอนนา ฝากข้อความ หลังสัญญาณ แล้วฉันจะโทรกลับ White Noise (2005)
If you get into trouble, beep me, but don't make it a habit.ถ้าเจอปัญหาเรียกฉันได้ แต่อย่าทำเป็นนิสัยล่ะ The Lake House (2006)
Both these watches are gonna beep at the same time, every night.นาฬิกา 2 เรือนตรงกัน ที่เวลาเดียวกันทุกๆคืน Black Snake Moan (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beepIs this beeper yours?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงเตือน(n) beep, See also: bleep, Example: อเมริกากำลังประดิษฐ์รถยนต์ที่มีเสียงเตือนเมื่อน้ำมันใกล้หมด, Count Unit: เสียง, Thai Definition: เสียงที่บอกให้รู้ตัว, เสียงที่บอกให้รู้ล่วงหน้า

CMU English Pronouncing Dictionary
BEEP B IY1 P
BEEPS B IY1 P S
BEEPED B IY1 P T
BEEPER B IY1 P ER0
BEEPERS B IY1 P ER0 Z
BEEPING B IY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beep (n) bˈiːp (b ii1 p)
beeps (n) bˈiːps (b ii1 p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビープ[bi-pu] (n) beep [Add to Longdo]
ビープコード[bi-puko-do] (n) {comp} beep code [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] (n) {comp} beep [Add to Longdo]
プチッ;プチっ[puchitsu ; puchi tsu] (adv-to) (1) (See ポチっ) with a snap; with a click (beep); (2) (See プチ) shortly; briefly; small [Add to Longdo]
ポケベル[pokeberu] (n) (abbr) pocket bell; pager; beeper [Add to Longdo]
発信音[はっしんおん, hasshin'on] (n) tone; beep [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビープ[びーぷ, bi-pu] beep [Add to Longdo]
ビープ音[ビープおん, bi-pu on] beep [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beep
   n 1: a short high tone produced as a signal or warning [syn:
      {beep}, {bleep}]
   v 1: make a loud noise; "The horns of the taxis blared" [syn:
      {honk}, {blare}, {beep}, {claxon}, {toot}]
   2: call, summon, or alert with a beeper

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top