ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bead

B IY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bead-, *bead*, bea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bead(n) ลูกปัด, See also: ลูกประคำ, สิ่งใดที่กลมเหมือนลูกปัด
bead(n) หยดเหงื่อ, Syn. blob, droplet
bead(vt) ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกกลมๆ
beady(adj) เหมือนลูกปัด
beaded(adj) ตกแต่งด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว
beading(n) ขอบหรือริมของวัตถุที่ประดับด้วยลูกทรงกลม, Syn. astragal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bead(บีด) n. ลูกปัด,ลูกประคำ,สิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ ,ลายนูนกลม vt.,vi. ประดับด้วยสิ่งที่เป็นลูกทรงกลมเล็ก ๆ, See also: beaded adj., Syn. globule
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary

English-Thai: Nontri Dictionary
bead(n) ลูกปัด,ลูกประคำ
bead(vt) ประดับด้วยลูกปัด
beading(n) ของประดับด้วยลูกปัด
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
beadแนวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
beadขอบในยางนอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadเป็นเม็ดๆ,ปม [การแพทย์]
Bead embroideryการเย็บปักถักร้อยลูกปัด [TU Subject Heading]
Bead Likeคล้ายสร้อยลูกประคำ [การแพทย์]
Bead Sealsส่วนปลายสุด [การแพทย์]
Beadedเป็นปุ่มปม [การแพทย์]
Beaded Appearanceเป็นตุ่มแบบลูกปัด,เหมือนลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Chainเรียงกันเป็นเม็ดคล้ายลูกปัด [การแพทย์]
Beaded Patternลักษณะเป็นเม็ดขนาดต่างๆ [การแพทย์]
Beadingขูดเป็นร่อง [การแพทย์]
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His line was strong and made for heavy fish... ... and he held it until it was so taut that beads of water were jumping from it.สายของเขาเป็นคนเข้มแข็งและ ทำให้ปลาหนัก และเขาถือมันไว้จนกระทั่งมัน ตึงดังนั้น ว่าลูกปัดน้ำกระโดดจากมัน The Old Man and the Sea (1958)
I have these beads and baubles, mementos of old flames.ฉันมีเครื่องประดับจำพวกลูกปัด ลูกแก้ว อนุสรณ์ให้ระลึกถึงไฟเก่าๆในตัว Mannequin: On the Move (1991)
Listen, have you ever thought about putting a few African trading beads à la Bo Derek on that?ลองฟังนี่ดู ท่านเคยลองคิดดูบ้างมั้ย ว่าถ้าประดับลูกปัดแอฟริกัน "ลา โบ เดเร็ค" ลงบนหุ่นสักหน่อยล่ะ Mannequin: On the Move (1991)
I can't get a bead on him.ฉันไม่สามารถรับลูกปัดบนเขา In the Name of the Father (1993)
hold still, or you'II have these beads all over the floor. Yeah.นั่งให้มันนิ่ง ๆ ไม่งั้นลูกปัดจาไมก้า เป็นกระจายเกลื่อนพื้นแน่ Bringing Down the House (2003)
Buddhist prayer beads are-ประคำสวดมนต์ของชาวพุทธเป็น Loving Annabelle (2006)
I need to report in. I got a bead on who our Mr. Hero is.มีแร๊พโย่วรู้ข้อมูลว่าไอ้ยอดขุนพลนั่นมันเป็นใคร Shoot 'Em Up (2007)
Do we have a bead on Scylla yet?พวกเราได้ทุ่มเทให้กับซิลล่ากันหรือยัง ? Deal or No Deal (2008)
There's only one way these beads could make me feel good... love.มีเพียงสิ่งเดียว ลูกปัดพวกนี้ อาจทำให้ฉันรู้สึกดี ... ความรัก Better Half (2008)
Looks like I'm gonna have to shove these love beads someplace special.สงสัยว่าฉันจะต้องฝั่งศพ ไอ้ฮิปปี้บางตัวซะแล้ว The Love Guru (2008)
And what I do is I let them style me hair. Like put beads into it and braid it, make me look all real sexy.เอาลูกปัดมาร้อยผมฉัน และถักเปีย ทำให้ฉันดูเซ็กซี่ อย่างวานิลา Bedtime Stories (2008)
And I just want toet a bead on what they're working on.และฉันต้องการรู้ ในสิ่งที่พวกเขาทำ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beadBeads of sweat stood on his forehead.
beadHe drew a bead on a stag at bay.
beadHer brow was beaded with perspiration.
beadHis naked back and arms were beaded with sweat.
beadThe hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.
beadThere were beads of sweat on his forehead.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรอง(v) string (garland-flower), See also: bead (into necklace), Syn. ร้อย, Example: แม่ตื่นแต่เช้ามานั่งกรองมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล็ง[leng] (v) EN: aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target  FR: viser ; pointer
ลูกปัด[lūk pat] (n) EN: bead  FR: perle de verre [f]
ลูกประคำ[lūk prakham] (n) EN: rosary ; necklace of sacred beads ; large beads  FR: chapelet [m] ; rosaire [m] ; collier de perles sacrées [m]
ประคำ[prakham] (x) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet  FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BEAD B IY1 D
BEADS B IY1 D Z
BEADY B IY1 D IY0
BEADED B IY1 D IH0 D
BEADLE B IY1 D AH0 L
BEADLES B IY1 D AH0 L Z
BEADLING B IY1 D L IH0 NG
BEADWORK B IY1 D W ER2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bead (n) bˈiːd (b ii1 d)
beads (n) bˈiːdz (b ii1 d z)
beady (j) bˈiːdiː (b ii1 d ii)
beadle (n) bˈiːdl (b ii1 d l)
beading (n) bˈiːdɪŋ (b ii1 d i ng)
beadles (n) bˈiːdlz (b ii1 d l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhū, ㄓㄨ, ] bead; pearl, #3,619 [Add to Longdo]
珠子[zhū zi, ㄓㄨ ㄗ˙, ] bead, #24,020 [Add to Longdo]
汗珠[hàn zhū, ㄏㄢˋ ㄓㄨ, ] beads of sweat, #28,929 [Add to Longdo]
汗珠子[hàn zhū zi, ㄏㄢˋ ㄓㄨ ㄗ˙, ] beads of sweat, #121,566 [Add to Longdo]
圆珠形离子交换剂[yuán zhū xíng lí zǐ jiāo huàn jì, ㄩㄢˊ ㄓㄨ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧˊ ㄗˇ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] bead-type ion exchanger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perlarbeit {f}bead work [Add to Longdo]
Perle {f} (aus Glas, Holz) | Perlen {pl}bead | beads [Add to Longdo]
Schweißperle {f} | Schweißperlen {pl}bead of sweat | beads of sweat [Add to Longdo]
Schweißtropfen {m}bead of sweat [Add to Longdo]
Wulst {m}; Reifenwulst {f} | deformierter Wulstbead | distorted bead [Add to Longdo]
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour [Add to Longdo]
Felgenschulter {f}bead seat (of rim) [Add to Longdo]
Felgenschulterradius {m}bead seat radius [Add to Longdo]
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius [Add to Longdo]
Kernbruch {m}bead wire break [Add to Longdo]
Kerndurchmesser {m}bead wire diameter [Add to Longdo]
Kerngummierung {f}bead wire rubber [Add to Longdo]
Kernumwicklung {f}bead wire wrapping [Add to Longdo]
Schrägschulterring {m}bead seat ring [Add to Longdo]
Schulterbreite {f}bead seat width [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すかり;すがり[sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
ガラス玉;硝子球;ガラス球;硝子玉[ガラスだま, garasu dama] (n) glass sphere; glass bead; glass marble [Add to Longdo]
テグス[tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads [Add to Longdo]
ビーズ[bi-zu] (n) beads; (P) [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉,珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉,珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n,n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
玉の汗[たまのあせ, tamanoase] (exp,n) beads of sweat [Add to Longdo]
玉の緒[たまのお, tamanoo] (n) bead string; thread of life [Add to Longdo]
糸を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]
珠暖簾[たまのれん, tamanoren] (n) curtain made of strung beads [Add to Longdo]
照星[しょうせい, shousei] (n) bead or front sight of a firearm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bead
   n 1: a small ball with a hole through the middle
   2: a shape that is spherical and small; "he studied the shapes
     of low-viscosity drops"; "beads of sweat on his forehead"
     [syn: {drop}, {bead}, {pearl}]
   3: a beaded molding for edging or decorating furniture [syn:
     {beading}, {bead}, {beadwork}, {astragal}]
   v 1: form into beads, as of water or sweat, for example
   2: decorate by sewing beads onto; "bead the wedding gown"
   3: string together like beads

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top