ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bate

B EY1 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bate-, *bate*
Possible hiragana form: ばて
English-Thai: Longdo Dictionary
masturbate(vt) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bate(vt) ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate(vt) อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bated(adj) ซึ่งน้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
adsorbate(แอดซอร์' เบท) สารที่ถูกดูดเข้า
approbate(แอพ' ระเบท) vt. เห็นด้วย (อย่างทางการ) . - approbator n.
celibaten. คนโสด adj. โสด,เกี่ยวกับการให้คำสาบานว่าจะไม่แต่งงาน
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
globate(โกล'เบท) adj. เป็นรูปโลก
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด

English-Thai: Nontri Dictionary
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
celibate(adj) โสด,ไม่มีคู่
celibate(n) คนโสด
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
incubate(vt) ฟักไข่,กกไข่,อบ,บ่ม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kenny Bates is goin' to school in Redondo Beach and living with his mom.เคนนี่ เบตส์กลับไปเรียน ที่เรดอนโดบีช และอยู่กับแม่ Gridiron Gang (2006)
And now I'd like to welcome my distinguished colleague and the winner of the John Bates Clark Award...แล้วตอนนี้ ดิฉันอยากกล่าวต้อนรับ เพื่อนร่วมงานคนพิเศษ และเป็นผู้ชนะรางวัล ของจอห์น เบทส์ ครากส์... The Visitor (2007)
R.C. I checked on carl bates and r.C. Adams.ฉันมาเช็คบ้าน คาร์ล เบส กับ อาร์ซี อดัม Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)
All right, well, I'll scope out the joint, and you keep an eye on Norman Bates over here.ฉันจะไปมองหาคู่นั้น นายจับตาดู นอร์แมน เบทส์ ไว้นะ Hammer of the Gods (2010)
Are you telling me that Norman Bates Jr.เธอกำลังจะบอกฉันว่า ไอ้เด็กโรคจิตนั่น Birth (2011)
What did bates do for her? I don't know.เบตส์ทำอะไรให้เธอ? Draw Back Your Bow (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลั้นหายใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นลมหายใจ, กลั้นใจ, Ant. ถอนหายใจ, Example: เส้นเสียงจะปิดสนิทในขณะที่เรากลั้นหายใจ, Thai Definition: อั้นลมหายใจ, ไม่หายใจเข้าหรือออก
คอซอง(n) boat neck, See also: bateau neck, bateau neckline, boat neckline, Thai Definition: ผ้าผูกคอแบบหนึ่งมีสีดำ ผูกใต้คอปกเสื้อกะลาสีเป็นต้น
กลั้นใจ(v) hold one's breath, See also: bate one's breath, catch one's breath, Syn. กลั้นหายใจ, อั้นลมหายใจ, Example: ผู้ที่ฝึกดำน้ำต้องเริ่มจากฝึกกลั้นใจในน้ำก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [m]
ใบเรือ[bai reūa] (n, exp) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
บรรทุกสินค้าลงเรือ[banthuk sinkhā long reūa] (v, exp) EN: load goods into a ship  FR: charger un bateau
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
บนเรือ[bon reūa] (n, exp) EN: aboard ship  FR: à bord (d'un bateau)
โบต[bōt] (n) EN: boat  FR: bateau [m]
ชักว่าว[chak wāo] (v, exp) EN: masturbate  FR: se masturber ; masturber
ดาดฟ้า[dātfā] (n) EN: deck ; roof-deck ; flat roof ; upper deck ; sun-deck  FR: pont (de bateau) [m] ; terrasse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BATE B EY1 T
BATEY B EY1 T IY0
BATES B EY1 T S
BATED B EY1 T IH0 D
BATES' B EY1 T S
BATEMAN B EY1 T M AH0 N
BATESON B EY1 T S AH0 N
BATESON B AE1 T IH0 S AH0 N
BATESON(2) B AE1 T S AH0 N
BATESVILLE B EY1 T S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bate (v) bˈɛɪt (b ei1 t)
bated (v) bˈɛɪtɪd (b ei1 t i d)
bates (v) bˈɛɪts (b ei1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
batenasked for [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばてる[bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P) [Add to Longdo]
めく[meku] (suf,v5k) (1) to show signs of ...; to have the appearance of ...; (2) (X) (col) to jerk off; to masturbate; (P) [Add to Longdo]
アクロバティック;アクロバチック[akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic [Add to Longdo]
インキュベート[inkyube-to] (n) incubate [Add to Longdo]
オナる[ona ru] (v5r) (col) (See オナニー) to masturbate [Add to Longdo]
キャッシュバック[kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
クレジットデリバティブ[kurejittoderibateibu] (n) credit derivative [Add to Longdo]
コンサーバティブ[konsa-bateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bate
   v 1: moderate or restrain; lessen the force of; "He bated his
      breath when talking about this affair"; "capable of bating
      his enthusiasm"
   2: flap the wings wildly or frantically; used of falcons
   3: soak in a special solution to soften and remove chemicals
     used in previous treatments; "bate hides and skins"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top