ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acetic acid

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acetic acid-, *acetic acid*, acetic aci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acetic acid(n) กรดน้ำส้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetic acid chem.ส่วนประกอบสำคัญองน้ำส้มสายชู; (constituent of vinegar)
aminoacetic acidเป็นกรดอะมิโนแบบธรรมดาที่สุดชนิดหนึ่ง เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของน้ำดี

English-Thai: Nontri Dictionary
ACETIC acetic acid(n) กรดน้ำส้ม,กรดอะซิติค

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acetic Acidsกรดอะซิติค, กรดน้ำส้ม, กรดน้ำสัมสายชู, กรดอะซีติค, กรดอะซิติก, กรดอะเซติค, กรดอะซีติก [การแพทย์]
Acetic Acids, Anhydrousแอนไฮดรัสอะซิติกแอซิด [การแพทย์]
Acetic Acids, Glacialกรดน้ำส้มอย่างเข้มข้น, กรดน้ำส้มสายชูก้อน, เกลเซียลอะซิติกแอซิด, กรดอะซิติคเข้มข้น [การแพทย์]
Acetic Acids, Imidazoleอิมิดาโซลอาซีติคแอสิค [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรดน้ำส้ม(n) acetic acid, Example: การกลั่นไม้นี้อาจแยกสารพวกครีโอโซตออกมาแล้วแยกออกเป็นกรดน้ำส้มเมทิลแอลกอฮอล์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรดแอซิติก[krot aēsitik] (n, exp) EN: acetic acid  FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]
กรดน้ำส้ม[krot nāmsom] (n, exp) EN: acetic acid  FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); acetate, #23,228 [Add to Longdo]
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, ] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid, #28,537 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
アセト酢酸[アセトさくさん, aseto sakusan] (n) acetoacetic acid [Add to Longdo]
インドール酢酸[インドールさくさん, indo-ru sakusan] (n) indoleacetic acid [Add to Longdo]
エチレンジアミン四酢酸[エチレンジアミンしさくさん, echirenjiamin shisakusan] (n) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
オキサロ酢酸[オキサロさくさん, okisaro sakusan] (n) oxaloacetic acid [Add to Longdo]
デヒドロ酢酸[デヒドロさくさん, dehidoro sakusan] (n) dehydroacetic acid [Add to Longdo]
トリクロロ酢酸[トリクロロさくさん, torikuroro sakusan] (n) trichloroacetic acid [Add to Longdo]
酢酸(P);醋酸[さくさん, sakusan] (n,adj-no) acetic acid; (P) [Add to Longdo]
氷酢酸;氷醋酸[ひょうさくさん, hyousakusan] (n) glacial acetic acid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acetic acid
   n 1: a colorless pungent liquid widely used in manufacturing
      plastics and pharmaceuticals [syn: {acetic acid}, {ethanoic
      acid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top