ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abusive

AH0 B Y UW1 S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abusive-, *abusive*
Possible hiragana form: あぶしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abusive(adj) ซึ่งเป็นอันตราย
abusive(adj) ซึ่งไม่ถูกต้อง
abusive(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท, See also: ซึ่งดูถูก, Syn. offensive, sharp-tongued

English-Thai: Nontri Dictionary
abusive(adj) ที่ถูกปรามาส,ที่ถูกเหยียดหยาม,ที่ถูกด่าว่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abusive menบุรุษเลว [TU Subject Heading]
Abusive mothersมารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]
Abusive parentsบิดามารดาที่ทารุณบุตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ The Corporation (2003)
Absent or abusive father, trouble with the opposite sex, chronic low self-esteem-วัยเด็กที่ขาดพ่อหรือถูกพ่อทำร้าย/Nการมีปัญหากับเพศตรงกันข้าม ขาดความเคารพตนเองต่อเนื่องยาวนาน/N M.O คงมีไดนามิก Compulsion (2005)
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Finally! And I'm not gonna throw it away to bail out my abusive ex-husband!ในที่สุด และฉันจะไม่ขว้างมันทิ้ง เพื่อช่วยอดีตสามีที่ทารุณฉันหรอก It's Alive! (2007)
Another story about my abusive father,เรื่องพ่อที่ทำร้ายฉันอีกก็ได้ The Damage a Man Can Do (2008)
How do you know the d wasn't the abusive oneคุณรู้ได้ยังไงว่าพ่อไม่ใช่เป็นคนทำ Paradise (2008)
Abusive ex-boyfriend.แฟนเก่าที่แย่ๆ Resurrection (2008)
And after all that,you put this woman on trial for rescuing her mother from an abusive husband.แต่คุณกำลังจะจับเขายัดกรงขัง ข้อหาช่วยแม่จากสามีขี้เมาเหรอ Eggtown (2008)
It's a classic profile. He grows up with An abusive stepfather,เขาถูกแวดล้อมไปด้วยคนที่เป็นผู้นำ ที่เป็นกระจกสะท้อนของบุคลิกแบบนั้น Conflicted (2009)
Noel, if you use abusive language to myself or my colleague, or threatening behaviour, I will have you escorted back to your cell and...โนเอล ถ้าหากนายใช้ภาษาไม่สุภาพ กับชั้นหรือเพื่อนร่วมงานของชั้น หรือมีพฤติกรรมข่มขู่อีก ชั้นจะส่งนายเข้าห้องขัง แล้วจากนั้น Harry Brown (2009)
But when kate was tried For the murder Of her abusive father... the defense calls Dr. Jack shephardแต่เมื่อเคทถูกกล่าวหาคดีฆาตรกรรมพ่อของตัวเอง ทนายฝ่ายจำเลยได้ติดต่อ ดร.เชพเพริร์ต เพื่อเป็นพยานยืนยัน Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
He was the abusive black sheep of the family.เขาเป็นแกะดำของครอบครัว Lost Boys (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abusiveI had never received such an abusive letter before.
abusiveThey used abusive language to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากหมา(adj) abusive, See also: reproaching, Example: ไพลินพูดตรงๆ ไม่เป็นแล้วหรือพอพูดตรงๆ ก็ถูกหาว่าเป็นคนปากหมาอีก, Thai Definition: ชอบกล่าวแต่เรื่องที่จะทำให้เดือดร้อนหรือเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาหยาบคาย[phāsā yāpkhāi] (n, exp) EN: abusive language
สามหาว[sāmhāo] (adj) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant  FR: grossier ; vulgaire
อย่างผิด ๆ[yāng phit-phit] (adv) FR: abusivement ; injustement

CMU English Pronouncing Dictionary
ABUSIVE AH0 B Y UW1 S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abusive (j) ˈəbjˈuːsɪv (@1 b y uu1 s i v)
abusively (a) ˈəbjˈuːsɪvliː (@1 b y uu1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen {pl}abusive language [Add to Longdo]
Scheltwort {n}abusive word [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトチルドレン[adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei [Add to Longdo]
チョン[chon] (n) (1) (vulg) (sl) abusive term used to refer to Koreans; (2) (original meaning) idiot; (3) Korean currency unit (1-100 of a won) [Add to Longdo]
フレーム[fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P) [Add to Longdo]
悪たれる[あくたれる, akutareru] (v1,vi) to do mischief; to use abusive language [Add to Longdo]
悪態[あくたい, akutai] (n) abusive language [Add to Longdo]
口汚い;口汚ない[くちぎたない, kuchigitanai] (adj-i) foul-mouthed; abusive [Add to Longdo]
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering [Add to Longdo]
憎まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] (n) abusive language [Add to Longdo]
毒舌[どくぜつ, dokuzetsu] (n,adj-no) wicked tongue; abusive language; (P) [Add to Longdo]
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abusive
   adj 1: expressing offensive reproach [syn: {abusive},
       {opprobrious}, {scurrilous}]
   2: characterized by physical or psychological maltreatment;
     "abusive punishment"; "argued...that foster homes are
     abusive"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top