ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-frothily-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: frothily, *frothily*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frothily (a) frˈɒθɪliː (f r o1 th i l ii)
frothier (j) frˈɒθɪəʳr (f r o1 th i@ r)
frothing (v) frˈɒθɪŋ (f r o1 th i ng)
frothiest (j) frˈɒθɪɪst (f r o1 th i i s t)
frothiness (n) frˈɒθɪnəs (f r o1 th i n @ s)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a gurgling stream frothing and gigglingเหมือนลำธาร ขับขานเสียงหัวเราะ Like Stars on Earth (2007)
'Cause the boys' milk was always frothier.เพราะนมของฝั่งผู้ชาย อ่อนนุ่มอยู่เสมอๆ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Well, I hate yours, the true believer, so blinded with hate and sure of their righteousness that they're frothing at the mouth to kill.ฉันก็เกลียดแบบที่เธอเป็น คนศรัทธาบ้าคลั่ง อคติบนความเกลียดชัง และยึดมั่นความถูกต้องบ้าบอ พวกคนที่ใกล้น้ำลายท่วมปากตาย Wake (2011)
Okay, I don't care how long it's been, that stuff ain't getting any frothier.เอาล่ะ ผมไม่สนว่าเป็นไง ซอสนั่นเริ่มเป็นฟองแล้ว Watch While I Revise the World (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
FROTHINESS F R AO1 TH IY0 N IH0 S
FROTHINGHAM F R AO1 TH IH0 NG HH AE2 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leer {adv}frothily [Add to Longdo]
schäumendfrothing [Add to Longdo]
schaumig {adj} | schaumiger | am schaumigstenfrothy | frothier | frothiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口角泡;口角あわ[こうかくあわ, koukakuawa] (n) frothing at the mouth [Add to Longdo]
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  frothily
      adv 1: in a frothy manner; "the champagne poured frothily into
             the glasses"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top