ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-catty-

K AE1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: catty, *catty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catty(adj) ที่มีเจตนาร้าย (คำไม่เป็นทางการ), Syn. malicious, spiteful
catty-corner(adv) ีอย่างที่มีลักษณะเป็นทแยงมุม, Syn. diagonally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catty(แคท'ที) adj. เหมือนแมว,คล้ายแมว,ปลิ้นปล้อน,กลับกลอก,โหดเหี้ยม,อำมหิต, See also: cattiness n. ดูcatty, Syn. spiteful

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All actors. We just get a little catty sometimes.ฉันแค่หยอกเล่นนิดหน่อยเท่านั้น Mulholland Dr. (2001)
That Taco Bell, KFC catty corner. The Long John Silvers on the next block.นั่นมัน taco bell ที่มุมร้าน KFC ร้าน Long John Silvers อยู่บล๊อคถัดไปเนี่ยแหละ The Blind Side (2009)
Watching stressed-out trophy wives get catty with underfed divorcées?มาดูบรรดาภรรยาเอ๊าะๆ ประชันโฉม กับเจตนาไม่ดีเรื่องการหย่าร้าง ใช่มั้ย Digging the Dirt (2010)
In situations like this, best girlfriends are often catty about the other woman.ในสถานการณ์เช่นนี้ The Cohabitation Formulation (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[chang] (n) EN: catty = cattie ; chang (unit of weight equal to 600 grams)  FR: chang [m] (unité de poids équivalant à 600 gr.)

CMU English Pronouncing Dictionary
CATTY K AE1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catty (j) kˈætiː (k a1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty; weight equal to 0.5 kg, #2,097 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] catty, #468,076 [Add to Longdo]
斜对[xié duì, ㄒㄧㄝˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] catty-corner; to be diagonally opposite to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキャッティ[sukyattei] (n) scatty (Scatophagus tetracanthus, species of Indo-West Pacific scat); African scat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 catty
   adj 1: marked by or arising from malice; "a catty remark" [syn:
       {bitchy}, {catty}, {cattish}]
   n 1: any of various units of weight used in southeastern Asia
      (especially a Chinese measure equal to 500 grams) [syn:
      {catty}, {cattie}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top