ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-隆-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *隆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[隆, lóng, ㄌㄨㄥˊ] prosperous, plentiful, abundant
Radical: , Decomposition:   阝 [, ㄧˋ]    夂 [zhǐ, ㄓˇ]  一 [, ]  生 [shēng, ㄕㄥ]
Etymology: -, Rank: 1400

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lōng, ㄌㄨㄥ, ] sound of drums, #5,779 [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, ] grand; intense; prosperous; start (a fire), #5,779 [Add to Longdo]
[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] grand; prosperous; ceremonious; solemn, #5,044 [Add to Longdo]
[kè lóng, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ, ] clone, #8,271 [Add to Longdo]
[Qián Lóng, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄨㄥˊ, ] Qianlong or Ch'ien-lung, emperor of the Qing dynasty, reigned sixty years (1735-1796), #12,510 [Add to Longdo]
[lóng qǐ, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧˇ, ] to swell; to bulge, #19,621 [Add to Longdo]
[lóng lóng, ㄌㄨㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, ] rumble, #20,597 [Add to Longdo]
[Jí lóng pō, ㄐㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄆㄛ, ] Kuala Lumpur, capital of Malaysia, #23,006 [Add to Longdo]
喀麦[Kā mài lóng, ㄎㄚ ㄇㄞˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Cameroon, #24,067 [Add to Longdo]
[xīng lóng, ㄒㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, / ] prosperous; thriving; flourishing, #24,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[りゅうりゅう, ryuuryuu] (adj-t,adv-to) prosperous; flourishing; thriving; muscular; brawny [Add to Longdo]
[りゅううん, ryuuun] (n) prosperity; good fortune [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] (n,vs,adj-no) protuberance; projection; rising; (P) [Add to Longdo]
[りゅうしょう, ryuushou] (n) prosperity [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] (adj-na,n,adj-no) prosperity; (P) [Add to Longdo]
[りゅうたい, ryuutai] (n) rise and decline [Add to Longdo]
鼻術[りゅうびじゅつ, ryuubijutsu] (n) cosmetic (plastic) surgery of the nose; rhinoplasty; nose job [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Horyuji is the oldest wooden building in the world.寺は世界最古の木造建築である。
Have you taken a bath yet, Takashi?、もうお風呂に入った?
"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."ちゃん見えな〜い〜」「目隠ししてるんだから当然だ」

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Underwater ridge ahead![JP] 前方に、海底起! 02: 19: 2012 (2009)
10 years ago, the one who destroyed Daimon Michiko's father's clinic... wasn't me.[JP] (毒島之介)10年前→ 大門未知子の父親の病院を 潰したのは... 。 Episode #1.6 (2012)
We'll hang large posters: Professor Immanuel Rath![CN] 重宣传 伊曼努尔·拉斯教授 The Blue Angel (1930)
Roehm.[CN] Part XII (1989)
Hospital stays are shorter with laparoscopic surgery, which improves the turnover rate, which means it's good for business.[JP] (毒島之介)腹腔鏡オペは 入院日数が少ないから→ 回転率が上がって よろしいですね。 Episode #1.4 (2012)
Miao-Kou Night Market from Kee Lung.[JP] 廟口から応援に来たぞ Night Market Hero (2011)
Ryu![CN] Street Fighter IV: The Ties That Bind (2009)
In such times, they had no choice but to.., turn to a man like Gozo Iwabuchi, a loan shark.[CN] 此时一个名叫岩渊刚藏 放高利贷的男人却生意兴 Taki no shiraito (1933)
Hilar bile duct cancer.[JP] (毒島之介)肝門部胆管がん ステージ3か。 Episode #1.8 (2012)
You look good enough to eat.[CN] 否则你不会穿得这么重来做戏 Gone with the Wind (1939)
From north to south, east to west, you'll find everything here at 888,[JP] 安心してお楽しみになれます 基から高雄 台中から台東 Night Market Hero (2011)
to fall in love with a 25-year old who has great biceps.[JP] 筋肉々の25歳の男と 恋に陥ることができるんだよ Halloween: Part 1 (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りゅう, ryuu] WOHLSTAND, HOCH [Add to Longdo]
[りゅうりゅう, ryuuryuu] bluehend, gedeihend, muskuloes [Add to Longdo]
[りゅうせい, ryuusei] Gedeihen, Bluete, Aufschwung [Add to Longdo]
[りゅうき, ryuuki] Erhoehung, Hoecker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top