ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-性关系-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 性关系, *性关系*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
性关系[xìng guān xi, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] sexual relations; sexual contact; intercourse, #21,512 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've never been sexually involved.[CN] 我们之间没有性关系 Scenes from a Marriage (1973)
Yeah, ever since I haven't been able to have any kind of sexual relations.[CN] 从此我无法有任何性关系 Hardbodies (1984)
When it comes to relationships, I'm the winner of the August Strindberg Award.[CN] 在两性关系方面 我是史特林堡的支持者 Manhattan (1979)
That's just sex.[CN] - 只有性关系. The Front (1976)
Now, this delicate study in human relationship reflects a passion and an excitement which, alas, is often too rare in this 20th century.[CN] 这幅人性关系的优美习作 Now, this delicate study in human relationship 反映了激情和兴奋 reflects a passion and an excitement 唉 在20世纪凤毛麟角矣 which, alas, is often too rare in this 20th century. Lunch Hour (1963)
Of course, it's true that you went in for statutory rape. That's true, is it not, this time?[CN] 你还有与未成年发生性关系,这次是真的吧? One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Tell me, before the night in question, did the plaintiff confess to you whether she'd had sexual intercourse with another man?[CN] 告诉我,在讨论中的那夜之前 原告向你承认过她是否与 另外的男人发生过性关系吗? Memories of Underdevelopment (1968)
It's not the quantity of your sexual relations that count.[CN] 不要计较你发生性关系的数量, Love and Death (1975)
The frigid sexual relations between you and your husband aggravates it.[CN] 你与你丈夫之间性关系冷淡加重了病情 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
I never want anything to do with sex again as long as I live.[CN] 我再也不要有任何性关系了 只要我还活着. Darling (1965)
In sexual relations, the more the partners work on their technique and fingering, the better they will be.[CN] 性关系上 伴侣在技术和指法上越精益求精 他们的关系会越好 The Granddaughter's Model (1971)
Is it true thatyou took her to your apartment and had sexual intercourse with her?[CN] 你把她带到了你的公寓 并与她发生了性关系,是真的吗? Memories of Underdevelopment (1968)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top