ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-小学校-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 小学校, *小学校*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) โรงเรียนประถม

Japanese-English: EDICT Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] (n) primary school; elementary school; grade school; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you go to an elementary school?あなたは小学校に通っているの。
That primary school has strong soccer team.あの小学校はサッカーが強い。
There used to be an elementary school here.ここにもとは小学校があった。
I went to elementary school in Nagoya.私は名古屋の小学校に通った。
Since elementary school.小学校の時からです。
I miss my elementary school teachers.小学校の先生達のことが懐かしい。
The other day I attended a class reunion of my elementary school.先日小学校のクラス会に出席したが、みんなすっかり変わってしまっていた。
My little brother goes to an elementary school.弟は小学校へ通っています。
In Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.日本では小学校と中学校に通うことは義務となっている。
He is a primary school teacher, so he is used to dealing with children.彼は小学校の教師だ。だから子どもの扱い方になれている。
He is not so much a professor as a school teacher.彼は大学教授というよりむしろ小学校の教師である。
I saw one, a mermaid, when I was a primary schooler. But it wasn't that sort of fairy-tale atmosphere of a story.俺は小学校の時見たんだ、人魚。でもそんなメルヘンチックな話じゃなくて。 [M]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
AND BECAME AN ELEMENTARY SCHOOL TEACHER.[JP] 小学校の教師となった The Magdalene Sisters (2002)
I learned how to draw a tree in like the second grade.[JP] 「木」なんて小学校で・・・ Speak (2004)
In modern brick school more than 36.[CN] 等于36所砖砌的小学校 Why We Fight (2005)
- Best friends. Since grade school.[JP] ー 親友よ 小学校からの Insomnia (2002)
Did David tell you that I teach fifth grade?[JP] 私が小学校で教えてたって 聞いたかしら Se7en (1995)
You see the blackboard back there in the Elementary school?[JP] 君も見たろう? 小学校の 黒板に書いてあった事を Halloween II (1981)
Look, there's the school[JP] ほら、あれが小学校だよ。 ほら あれが しょうがっこう だよ Look, there's the school Spirited Away (2001)
But you can't be funny and be the principal of a prep school.[CN] 但作为小学校长 你不可以开朗幽默 School of Rock (2003)
My mother says the next time I come back, the school we know will be gone.[CN] 母亲说,等下次我再回来时 这所小学校就看不到了 The Road Home (1999)
I had a little school on the Sudeten border.[CN] 我在苏德台区边境 开办了一所小学校 Night Train to Munich (1940)
Yeah, we were in, uh, sixth grade together. Uh, but I haven't seen him since then.[JP] 小学校で一緒だった まだ生きてたか Can't Buy Me Love (1987)
That's why the school ceiling was never completed.[CN] 所以,我们村的这个小学校 几十年来就一直没有顶棚 The Road Home (1999)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
小学校[しょうがっこう, shougakkou] Grundschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top