ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-听取-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 听取, *听取*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
听取[tīng qǔ, ㄊㄧㄥ ㄑㄩˇ, / ] hear (news); listen to, #5,170 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Honor, before we continue, will the court entertain a motion on a Matter of procedure?[CN] 法官大人 在我们继续之前 不知法庭是否愿意 听取一项程序上的提议 Inherit the Wind (1960)
We shall hear evidence as we think fit.[CN] 我们将会听取我们认为合适的证据 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
We haven't heard from your daughter.[CN] 我们还没有听取你女儿的意见 Separate Tables (1958)
Nor have we herein barred your better wisdoms, which have freely gone with this affair along.[CN] 事先也听取了各位的高见 多承一致拥护 一切顺利 Hamlet (1948)
Thank him by confessing your sins.[CN] 感谢他听取你忏悔你的罪行 If I Had a Gun (1971)
You'll report to Colonel Sandauer for specific instructions.[CN] 你去萨恩道尔那里报到 以便听取具体指示 The Night of the Generals (1967)
The court will rule on what is proper evidence, Mr. Juror.[CN] 陪审员 法庭需要听取适当的证词 The Wrong Man (1956)
The prisoner will rise to hear the sentence of this court.[CN] 犯人请起立 听取本法庭的判刑 Inherit the Wind (1960)
But the army holds a hearing, and Jackson's acquitted.[CN] 后来军方听取杰克森的报告后 就将他无罪释放了 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And it is your charge to say, having heard the evidence, whether he be guilty or not.[CN] 现在要请你们 在听取证词后作出判断, 裁决他有罪或是无罪。 Witness for the Prosecution (1957)
Don't you want to hear the truth?[CN] 你不想听取事实吗? Bordertown (1935)
The court is a sober judge of what is proper evidence.[CN] 需要冷静的听取 The Wrong Man (1956)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top