ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-剂-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *剂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剂, jì, ㄐㄧˋ] dose; medicine; measure word for medicines
Radical: , Decomposition:   齐 [, ㄑㄧˊ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [pictophonetic] knife, Rank: 1546

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] dose, #2,986 [Add to Longdo]
[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] dosage; prescribed dose of medicine, #4,776 [Add to Longdo]
[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] (chemical or pharmaceutical) preparation, #9,014 [Add to Longdo]
[shì jì, ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] reagent, #9,690 [Add to Longdo]
添加[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, / ] additive; food additive, #11,708 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn jì, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄐㄧˋ, / ] stimulant; doping (in athletics), #14,048 [Add to Longdo]
[tiáo jì, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧˋ, / 調] to adjust; to balance; to make up a medical prescription, #14,108 [Add to Longdo]
[yào jì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ, / ] medicine, #15,741 [Add to Longdo]
抑制[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]
[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent, #16,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
However, you have my word the dose was a normal one.[CN] 但是 我保证这个是合适 The Lady Vanishes (1938)
- Lemon and spices, a sort of appetizer.[CN] - 柠檬香汁,一种开胃 The Lodger (1944)
I'll tell you how you can save money.[CN] 这是雪花膏清理 The Best Years of Our Lives (1946)
Are you sure there's no sulfanilamide eft in the kit?[CN] 你确定水剩任何磺安类药 Lifeboat (1944)
- Did you ever use any chemical sprays or insecticides?[CN] 你使用什么化学喷雾或是杀虫吗? Leave Her to Heaven (1945)
-Yes, sir.[CN] - 去把药师找来。 The Best Years of Our Lives (1946)
Oh, you mean the kid that had his ears slapped back by the druggist?[CN] 那个被药师扇耳光的小男孩? It's a Wonderful Life (1946)
Mr. Hinch. You've heard of Hinch's Emulsion, I presume?[CN] 欣奇先生,你听说过欣奇乳吧? The Palm Beach Story (1942)
There was nothing stronger than a few grains of phenobarbital.[CN] 只有少量的镇静 Strangers in the Night (1944)
Buffer?[CN] 有点像是种缓冲 缓冲 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Is there any sort of anaesthetic?[CN] -有麻醉吗 -没有东西 Lifeboat (1944)
- Yes. You might bring Mr. De Winter a sedative.[CN] 需要 你可以拿支镇静给德温特先生 Rebecca (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top