ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-切手-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 切手, *切手*
Japanese-English: EDICT Dictionary
切手[きって, kitte] (n) stamp (postage); merchandise certificate; (P) [Add to Longdo]
切手を溜める[きってをためる, kittewotameru] (exp,v1) to collect stamps [Add to Longdo]
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting [Add to Longdo]
切手収集家[きってしゅうしゅうか, kitteshuushuuka] (n) philatelist; stamp collector [Add to Longdo]
切手蒐集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n) philately [Add to Longdo]
切手集め[きってあつめ, kitteatsume] (n) stamp collecting [Add to Longdo]
切手[きってちょう, kittechou] (n) stamp album; stamp booklet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bought five ten-yen stamps.10円切手を5枚買った。
I'd like to buy two 45-cent stamps, please.45セント切手を2枚ください。
Have you got a seven-yen stamp?7円の切手ありませんか。
Please show me your stamp album.あなたの切手帳を見せてください。
You got the date wrong when you were filling in the check.あなたは小切手に書き込む時に、日付を間違えた。
In the U.S., it is common for people to write a check instead of paying cash.アメリカでは、現金を払うのではなく小切手を書くのが普通です。
I have some stamps in my bag.かばんの中に数枚の切手があります。
Here are two stamps.ここに2枚の切手があります。
This rare stamp is hard to come by.このめずらしい切手は手にはいりにくいんだよ。
This letter bears a foreign stamp.この手紙には外国切手がはってある。
Will you stamp this letter for me?この手紙に切手を貼って下さい。
Will you honor this check?この小切手で支払いを認めてくれますか。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got your check in the mail.[JP] 切手を頂きました Chinatown (1974)
I'll send you a check.[JP] 後で小切手 Chinatown (1974)
When you fiInd the colonel, infiIltrate his team by-- whatever means available and terminate the colonel's command.[CN] 當你發現上校 用一切手段 滲入他的組織 終結上校的指揮 Apocalypse Now (1979)
So I'd sign the cheque or get the bank to make a transfer.[JP] 切手にサインするか 銀行に金を送る The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Have you got your checkbook handy, Mr. Cross?[JP] クロスさん 小切手の用意を Chinatown (1974)
Signing cheques for other people, concealed payments. Paper.[JP] 切手のサインや 支払い隠し The Spy Who Came In from the Cold (1965)
Why you were so broke, you couldn't pay cash for a postage stamp.[JP] 数日前 君は文無しだった 切手さえ 買えなかったくせに Detour (1945)
Said he'd stop at nothing to gain control of his interests again.[CN] 说要用一切手段夺回他的股份 Dangerous Crossing (1953)
I'Il write you a check.[JP] 切手を切る Purple Noon (1960)
Anyway, I'll bring a cheque for five quid from The Link to tide you over.[JP] その時に 5ポンドの小切手を 持っていくから The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You're an enemy to be fought by any means necessary.[CN] 应该用一切手段和你们 State of Siege (1972)
He thought I might like to know that our account's down a couple of hundred dollars.[JP] 切手を 切りまくってるそうだな Too Late for Tears (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
切手[きって, kitte] Briefmarke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top