ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-刃-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *刃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: , Decomposition:   刀 [dāo, ㄉㄠ]  丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶, Rank: 2700

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, ] edge of blade, #11,334 [Add to Longdo]
而解[yíng rèn ér jiě, ㄧㄥˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, ] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later), #27,175 [Add to Longdo]
[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, ] knife blade; crucial point, #29,302 [Add to Longdo]
[lì rèn, ㄌㄧˋ ㄖㄣˋ, ] sharp blade, #34,119 [Add to Longdo]
兵不血[bīng bù xuè rèn, ㄅㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˋ ㄖㄣˋ, ] lit. no blood on the men's swords (成语 saw); fig. an effortless victory, #60,966 [Add to Longdo]
[bái rèn, ㄅㄞˊ ㄖㄣˋ, ] naked sword, #66,526 [Add to Longdo]
[juǎn rèn, ㄐㄩㄢˇ ㄖㄣˋ, ] curved blade [Add to Longdo]
[shuāng rèn, ㄕㄨㄤ ㄖㄣˋ, / ] double-edged blade [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やいば, yaiba] (n) ใบมีด, ดาบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やいば, yaiba] (n) edge (of a knife or sword); (P) [Add to Longdo]
[やいば, yaiba] (n) blade; sword [Add to Longdo]
を交える[やいばをまじえる, yaibawomajieru] (exp,v1) to cross swords (with) [Add to Longdo]
[にんじょう, ninjou] (n) bloodshed [Add to Longdo]
傷に及ぶ;にん傷に及ぶ[にんじょうにおよぶ, ninjounioyobu] (exp,v5b) to come to bloodshed [Add to Longdo]
傷沙汰[にんじょうざた, ninjouzata] (n) bloodshed [Add to Longdo]
[はばり, habari] (n) lancet [Add to Longdo]
[はさき, hasaki] (n) edge of blade; (P) [Add to Longdo]
渡り(P);渡(io)[はわたり, hawatari] (n) (1) length of a blade (sword, knife, etc.); (2) walking on the edge of a sword; (P) [Add to Longdo]
[はもの, hamono] (n) edged tool; cutlery; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Even a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.ウサギでさえ、いじめられて片隅に追いつめられると、向かってくるだろう。
The edge of this knife is sharp and cuts well.このナイフのはするどくてよく切れる。
This knife has a fine edge and cuts well.このナイフはが鋭く、よく切れる。
The knife has a very sharp edge.そのナイフはが鋭い。
It is dangerous to wield an edged tool in such a way.そのように物を振り回すことは危険だ。
A sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.鋭い舌は絶えず用いることによって、ますます鋭利になる片の道具である。
My knife has such a fine edge.私のナイフのは、とても鋭い。
I've got a keen-edged knife.の鋭いナイフを手に入れた。
Some animals can be taught.動物によって物を教え込む事ができる。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you suppose he's laughing and singing and telling all his neighborhood about the rebels he's killed?[CN] 是不是笑着唱着 告诉乡亲们他如何手叛军? The Passersby (1961)
- Razor blades. - Ah-hah.[JP] カミソリの 1984 (1984)
It's a nice, sharp sword, - What point is there in being sharp if the steel isn't hard and stout?[JP] これは切れ味鋭く出来上がっている このなら お前も満足だろう Siegfried (1980)
"All our difficulties may soon be solved."[CN] "我们的难题就 要迎而解了。 Witness for the Prosecution (1957)
My father's sword will obey my will.[JP] 父のだから俺の言うとおりになる Siegfried (1980)
You are like a fucking razor blade.[JP] まるでカミソリのだわ The Fabulous Baker Boys (1989)
He cleaned this blade after striking down his victim.[JP] をきれいに拭っている And Then There Were None (1945)
The Communists want only one thing:[JP] だが俺達の敵が向うなら Tikhiy Don (1957)
You agree that the point and the cutting edge are razor-sharp?[CN] 很锋利, 你同意吗? Witness for the Prosecution (1957)
Just test the edge of it with your finger.[CN] 请用手指试试看刀 Witness for the Prosecution (1957)
Not on the cross, Lord Margrave, - on the sharp edge of your sword![CN] 不用對著十字架,而是要對著你的劍發誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You've sworn it upon the sharp edge of your sword![CN] 你是對著劍發了重誓的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[は, ha] Schneide [Add to Longdo]
[はさき, hasaki] Klinge [Add to Longdo]
[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top