ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-倒数-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 倒数, *倒数*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒数[dào shǔ, ㄉㄠˋ ㄕㄨˇ, / ] to count backwards (from 10 down to 0); to count down; from the bottom (lines on a page); from the back (rows of seats), #7,964 [Add to Longdo]
倒数[dào shù, ㄉㄠˋ ㄕㄨˋ, / ] (math.) reciprocal, #7,964 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
T minus 100 minutes and counting.[CN] 一百分钟后发射,正在倒数 You Only Live Twice (1967)
T minus 1 minute, 30 sec and counting.[CN] 一分钟三十秒后发射,正在倒数 You Only Live Twice (1967)
- Ready, two.[CN] -准备,倒数两秒 A Face in the Crowd (1957)
Stand by. Mark. Stand by for ten-second countdown.[CN] 准备,开始十秒倒数 You Only Live Twice (1967)
Attention! Four minutes to bomb time.[CN] 注意,投弹倒数四分钟 The War of the Worlds (1953)
Stand by. Five seconds.[CN] 准备出发,倒数五秒 Thunderball (1965)
Commence spray on countdown.[CN] 喷散开始倒数 5 Goldfinger (1964)
We now have T minus seven minutes and counting.[CN] 七分钟后发射,正在倒数 You Only Live Twice (1967)
The countdown has already started.[CN] 他们已开始倒数 You Only Live Twice (1967)
Backwards![CN] 倒数 200 Pounds Beauty (2006)
Launch time is now T minus 19 minutes and counting.[CN] 90分钟后发射,正在倒数 You Only Live Twice (1967)
Cape Comm to Jupiter 16.[CN] 控制中心呼叫木星16号 开始倒数 You Only Live Twice (1967)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top