ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ขี้ผึ้ง-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ขี้ผึ้ง, *ขี้ผึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ผึ้ง(n) beeswax, See also: wax, Example: เทียนทำมาจากขี้ผึ้ง, Thai Definition: รังผึ้งที่เอามาหลอมใช้ในการต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้ผึ้งน. รังผึ้งที่เอามาหุงใช้ในการต่าง ๆ เช่น ทำเทียน ทำสีผึ้ง.
ขี้ผึ้งดูใน ขี้.
ขี้ผึ้งดู เต่าเหลือง ที่ เต่า ๑.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cerateขี้ผึ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
burnout waxขี้ผึ้งชนิดไหม้หมด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occlusal indicator waxขี้ผึ้งชี้จุดสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periphery waxขี้ผึ้งดามขอบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ophthalmic ointment; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, eye; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ointment, ophthalmic; oculentum; ointment, eyeขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oculentum; ointment, eye; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eye ointment; oculentum; ointment, ophthalmicขี้ผึ้งป้ายตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wax templateขี้ผึ้งรอยสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analgesic Balmขี้ผึ้งแก้ปวดบวม [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Beeswaxขี้ผึ้งขี้ผึ้งจากผึ้ง [การแพทย์]
Coal Tar Ointmentsขี้ผึ้งรักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง [การแพทย์]
Methyl Salicylate Ointmentขี้ผึ้งน้ำมันระกำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had 10 coats of hand-rubbed candy-apple-red lacquer.ลงขี้ผึ้งขัดรถไว้ตั้ง 10 ชั้นเชียวแกเอ๊ย Casualties of War (1989)
I think it's like a wax museum with a pulse.ผมคิดว่ามันก็เหมือนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มีการเต้นของชีพจร Pulp Fiction (1994)
I guess kids today don't care about wax figures or stuffed animals.ฉันว่าเด็กสมัยนี้ไม่สนใจหุ่นขี้ผึ้ง หรือว่าสัตว์สตาฟแล้ว Night at the Museum (2006)
It's the wax, it's the tape.ขี้ผึ้ง เทปกาว Rio (2006)
WE'RE GONNA GET THE SALVE OR THE OINTMENTเราต้องหายาหรือขี้ผึ้ง If There's Anything I Can't Stand (2007)
HE NEEDS OINTMENTS AND PATCHES AND PILLS.เขาต้องการขี้ผึ้ง แผ่นแปะ และยา Family/Affair (2007)
Gives "wax off" a whole new meaning.ให้"ขี้ผึ้งปิด" ความหมายใหม่ทั้ง Balls of Fury (2007)
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม The Ten (2007)
That I would even need the ointment.นั่นล่ะผมถึงต้องการ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)
The name of the ointment.ชื่อของ ขี้ผึ้ง The Ten (2007)
Like a balm that soothes pain.เหมือนขี้ผึ้งที่สมานแผล Like Stars on Earth (2007)
We mentioned george king's name once and he turns to jell-o.พอเราพูดถึงจอร์จคิงเขาก็อ่อนเป็นขี้ผึ้ง The Damage a Man Can Do (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (x) EN: beeswax ; wax  FR: cire d'abeilles [f]
ขี้ผึ้ง[khīpheung] (n) EN: ointment ; unguent ; salve ; pomade  FR: pommade [f] ; onguent [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balm(n) น้ำมันหอม, See also: ขี้ผึ้ง, ไขมันหอม, ยาหม่อง, Syn. emollient
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
mote(n) ขี้ผึ้ง, See also: ผงธุลี, Syn. speck
ointment(n) ขี้ผึ้ง, Syn. unguent
polish(n) ขี้ผึ้งสำหรับขัดเงา, See also: ยาขัดให้มันเงา
pomade(n) น้ำมันใส่ผม, See also: ขี้ผึ้งใส่ผม, Syn. hair oil, hair dressing, styling gel
unguent(n) ยาที่ใช้ทา, See also: ขี้ผึ้งที่ใช้ทา, Syn. balm, cream, ointment
wax(n) ขี้ผึ้ง, See also: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balm(บาล์ม) n. ยาหม่อง,ยาขี้ผึ้งแก้ปวด, Syn. emollient
balsam(บอล'เซิม) n. ยางไม้หอมชนิดหนึ่ง,ขี้ผึ้งยา,ยาหม่อง, See also: balsamy adj.
batik(บะทีค') n. เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม,สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว, Syn. battik
beeswax(บีซ'แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง vi. ใส่ขี้ผึ้งเข้าไป
ceraten. ขี้ผึ้ง
cero-Pref. " ขี้ผึ้ง"
cerotic acidn. ขี้ผึ้งขาว
crayon(เคร'ออน,-เอิน) n. ดินสอสี,ดินสอเทียน,ดินสอขี้ผึ้ง,ดินสอชอล์ค,ภาพที่เขียนด้วยดินสอดังกล่าว, See also: crayonist n. ดูcrayon
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
paraffin waxn. พาราฟินในรูปขี้ผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
balsam(n) ขี้ผึ้ง,ยาหม่อง
beeswax(n) ขี้ผึ้ง
grease(n) ไข,มัน,ขี้ผึ้ง,น้ำมันหล่อลื่น,จาระบี
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
salve(n) ยาบรรเทา,ยาขี้ผึ้ง,สิ่งบรรเทา
unguent(n) ขี้ผึ้งใส่แผล,ยาทาภายนอก
vaseline(n) น้ำมันขี้ผึ้ง,วาสลิน
wax(n) ขี้ผึ้ง,ไข,ครั่ง,ยางเหนียว,ขี้หู
wax(vt) ทาขี้ผึ้ง,ขัดมัน,โรย,รูด,ฉาบ
waxen(adj) ทำด้วยขี้ผึ้ง,เหมือนขี้ผึ้ง,ซีดเหมือนผีตาย

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top