ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹂-, *鹂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鹂, lí, ㄌㄧˊ] Chinese oriole; Oriolus oriolus
Radical: , Decomposition:   丽 [, ㄌㄧˋ]  鸟 [niǎo, ㄋㄧㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] bird, Rank: 5427

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, / ] Chinese oriole, #64,718 [Add to Longdo]
[huáng lí, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] yellow oriole (Oriolus chinensis), #55,096 [Add to Longdo]
黑枕黄[hēi zhěn huáng lí, ㄏㄟ ㄓㄣˇ ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧˊ, / ] Black-naped oriole (Oriolus chinensis) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't want anyone to do anything stupid, okay?[CN] 庙 沅? 庙? 豌寝蒤N陀淝 Buried (2006)
As the bison migrate, the cowbirds travel with them.[CN] 伴随着野牛的迁徙 牛也尾随其后 North America (2011)
But the same landscape changes that have helped the snow geese prosper have given the bison and cowbirds little space to roam.[CN] 但同样的景观变化 恰恰有助于雪雁的繁衍兴旺 未给野牛和牛 留下空间闲逛 North America (2011)
To escape soaring ground temperatures cowbirds choose a bison's back as a cool place to feed and catch the breeze.[CN] 为逃避上升的地表温度 牛选择野牛的背 作为他们进食和乘凉的地方 Summer (2009)
Okay?[CN] 陀淝 Buried (2006)
Keep your eyes open, okay?[CN] 卿嗜? 添锨餦N陀淝 Buried (2006)
Whoa. Think that was an oriole.[CN] 我想那是只黄 Night Moves (2013)
The bison attract a very different flying traveller, cowbirds.[CN] 北美野牛吸引了多种飞禽 牛 North America (2011)
the crow is Corvus brachyrhynchos, and the blackbird is Euphagus cyanocephalos.[CN] 乌鸦的学名为短嘴鸦 黑鸟的学名则是蓝头黑 The Birds (1963)
I don't got much time, all right.[CN] 勉倾? 孓? 劓磲 陀淝 Buried (2006)
A dust-bathing bison is a force to be reckoned with but the cowbirds risk their lives to grab fleeing insects.[CN] 野牛沙浴是一个不可忽视的力量 但牛冒着生命危险 捕获逃离的昆虫 North America (2011)
What if I told you something?[CN] 闱星 配 掎? 娩? 徇 皂魄 Buried (2006)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top