ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

零用钱

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -零用钱-, *零用钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零用钱[líng yòng qián, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] pocket money, #38,515 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- How will I get my allowance?[CN] 你会没事... 但我要怎拿我的零用钱呢? The Seven Year Itch (1955)
In this amateur pilot pub Jutta Klenk, 16 years old, hotel management apprentice, is earning her pocket money.[CN] 在这家业余飞行员酒馆 朱塔克伦克 16岁 酒店管理学徒 在挣零用钱 Lehrmädchen-Report (1972)
A little spending money.[CN] 一点零用钱 Tokyo Story (1953)
Father will try to cut off my allowance and send me to Larrabee Copper in Butte, Montana.[CN] 爸爸一定会取消我的零用钱 然后把我送去蒙大拿州 Sabrina (1954)
I asked for my allowance, you said you couldn't give me it and I understood.[CN] 我要我的零用钱 您说您不能给我 我就懂了 Submission (1976)
You have the money[CN] 你有零用钱,自己买吧! Early Summer (1951)
Papa didn't leave my allowance. Can I help myself?[CN] - 爸爸没有给我零用钱 我能自己拿吗? Submission (1976)
Give me money[CN] 你给我点零用钱,好吗? 他陪我去玩 Izu no odoriko (1974)
And now all we have is petty cash[CN] 结果就是每个月弄点零用钱 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
- You've got me sewed up 1 6 ways... for three meals a day and pocket money.[CN] - 你样样都给我安排好了 一日三餐和零用钱 Sorry, Wrong Number (1948)
Starting tomorrow, no more school, no more allowance.[CN] 从明天开始,不用上学,没有零用钱 Amarcord (1973)
From my allowance?[CN] 从我零用钱里拿 Lilith (1964)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top