ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

隆重

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -隆重-, *隆重*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隆重[lóng zhòng, ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, ] grand; prosperous; ceremonious; solemn, #5,044 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, that's it, I guess. Tonight's the big night.[CN] 就这样了.今晚是隆重的一晚 Elmer Gantry (1960)
What's wrong?[CN] 怎么了? 好隆重的欢迎 Seven Samurai (1954)
We'll hang large posters: Professor Immanuel Rath![CN] 隆重宣传 伊曼努尔·拉斯教授 The Blue Angel (1930)
Under a spring sky, Orly awaits the royal couple as protocol demands.[CN] 春光明媚 奥利机场恭候皇室伉俪 礼节隆重 旗帜飘扬 Love Is My Profession (1958)
And I want to tell you, we're gonna give the biggest party this town ever saw.[CN] 不怕告诉你,我们要大肆庆祝一番... 举行一个空前隆重的宴会 It's a Wonderful Life (1946)
Like a successful funeral![CN] 就像是一场隆重的葬礼! Cleo from 5 to 7 (1962)
It's your idea. Start beaming.[CN] 这是你的主意 请先隆重登场 Pocketful of Miracles (1961)
Oh, I think you're entitled to much more on your birthday.[CN] 我想你过生日有权更隆重 Oh, I think you're entitled to much more on your birthday. Lunch Hour (1963)
You look good enough to eat.[CN] 否则你不会穿得这么隆重来做戏 Gone with the Wind (1939)
And we present ourselves to you in warm and respectful welcome.[CN] 伟大的凯撒心平气和而来 我们也热诚、隆重的欢迎你 Cleopatra (1963)
On this solemn occasion, when the Machine has proven that if it can replace the hand of man, it cannot replace his brain, allow me first to pay homage to the brilliant creator behind the destiny of this magnificent factory.[CN] 在這個隆重的時刻 機器向我們證明了 它能代替人手 À Nous la Liberté (1931)
Strump and Egelbauer are figuring on the greatest publicity campaign in the history of cement.[CN] 斯特朗普和伊格保尔正在策划 一次最隆重的公关活动 Design for Living (1933)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top