ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

阴道

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -阴道-, *阴道*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阴道[yīn dào, ㄧㄣ ㄉㄠˋ, / ] vagina, #9,686 [Add to Longdo]
阴道[yīn dào kǒu, ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄎㄡˇ, / ] female external genitalia (anat.); vulva, #79,005 [Add to Longdo]
阴道[yīn dào yán, ㄧㄣ ㄉㄠˋ ㄧㄢˊ, / ] vaginal infection; inflamation of the vulva or vagina; colpitis [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cunt.[CN] 阴道 Contempt (1963)
Every time I enter a woman's vagina I destroy her![CN] 每次我进入女人的阴道 我就会摧毁她! What Have I Done to Deserve This? (1984)
Vagina...[CN] 阴道... The Cousin (1974)
You really hate jelly jars, don't you, Father?[CN] 你真的讨厌果冻罐(松阴道)对不对 神父? Smile (1975)
Nothing to do with your vagina. Hide it, please."[CN] 我对你的阴道不感兴趣,把它盖上 Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That's why I've got to go with whores with big cunts, stretched by use...[CN] 这就是我必须和那些... 阴道又深又大的 妓女做爱的原因 What Have I Done to Deserve This? (1984)
I can't accept the proximity of my face and my vagina.[CN] 我无法接受我的面孔和我的阴道 A Real Young Girl (1976)
He covered me, making me lie prone... and said, "These poor whores have only vaginas to display.[CN] 他把我盖上,让我躺下 他说到: 这些小妓女只知道炫耀她们的阴道 Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know what you have in your private parts.[CN] 我知道你们的阴道里藏了什么东西 Yasagure anego den: Sôkatsu rinchi (1973)
I think you only feel with your cunt![CN] 我想你只懂得同情你的阴道 What Have I Done to Deserve This? (1984)
You know, I ordered a vaginal swab taken... as detection demands.[CN] 你知道我命令提取了阴道里的液体吗? Bad Timing (1980)
Another has a mouse sewn into her vagina.[CN] 其他的人把生老鼠放到她的阴道 Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top