ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

辩护

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辩护-, *辩护*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护[biàn hù, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ, / ] to speak in defense of; to argue in favor of; to defend; to plead, #8,999 [Add to Longdo]
辩护[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] defender; defending counsel, #30,999 [Add to Longdo]
辩护[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] defender; apologist, #139,177 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's good in this sort of thing... full of charm and cunning.[CN] 他是辩护方面的奇才 The Paradine Case (1947)
Had to be, Mrs Paradine? Had to be?[CN] 所以你要为自己辩护 The Paradine Case (1947)
Gerry naturally wants to defend this human bacterium.[CN] 格里想为这个人类的渣滓辩护 The Palm Beach Story (1942)
I was anxious that the point should be clear, Mr Keane.[CN] 辩护律师继续辩词 The Paradine Case (1947)
- I want you to defend him.[CN] - 我想请你为他辩护 'G' Men (1935)
This is contrasted with his present mood, which is so low that even the instinct for self-preservation is lacking.[CN] 这和他现在的情绪正好成对比 他现在甚至懒得提出辩护 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Do you think I'd defend a guy like that?[CN] 你觉得我会为这个家伙辩护 'G' Men (1935)
The defendant's background is important to the defence.[CN] 但我的工作角度就是为你辩护 我有能力这么做 我接过的案太多了 The Paradine Case (1947)
Somebody's got to defend him![CN] 他根本无意辩护 总要有人帮他 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Yes, I defended him.[CN] ―没错,我为他辩护 Leave Her to Heaven (1945)
- Yes! Her testimony's of no value. Why shouldn't she defend him?[CN] 她的证词毫无意义 她当然会为他辩护 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
But you 've changed. 11 years ago you wouldn't have taken this case.[CN] 虽然辩护律师很值钱 没想过转行吗? 你要接帕拉亭的案件吗? The Paradine Case (1947)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top