ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

转移阵地

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -转移阵地-, *转移阵地*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转移阵地[zhuǎn yí zhèn dì, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓㄣˋ ㄉㄧˋ, / ] to move one's base (of operations); to reposition; to relocate, #82,534 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When do you think we're moving shop?[CN] 你觉得我们何时转移阵地 Autopsy (2008)
Scott, moving.[CN] 斯科特 转移阵地 Shadow Warfare: Part 1 (2013)
If I'm next to Sobel in combat, I'm moving on down the line.[CN] 如果作战时我在索贝尔旁边 我就会转移阵地 Currahee (2001)
Now we will run away a bit. - Where?[CN] 现在我们会要转移阵地 哪里去 Utomlennye solntsem 2 (2011)
- We're moving out.[CN] - 转移阵地 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)
Okay. We gotta go. We gotta change position.[CN] 好了 我们得走了 转移阵地 The Marine 2 (2009)
And especially if you're under attack, moving, or whatever.[CN] 尤其是遭到攻击 转移阵地之类的时候 The Breaking Point (2001)
Get those MGs moving, will you?[CN] 让德国佬的机枪转移阵地! Carentan (2001)

Are you satisfied with the result?Discussions