ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

薬中

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -薬中-, *薬中*
Japanese-English: EDICT Dictionary
薬中[やくちゅう, yakuchuu] (n) (abbr) (See 麻薬中毒者・まやくちゅうどくしゃ) drug addict; junkie [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Many criminals in America are addicted to drugs.アメリカの犯罪者の多くは麻薬中毒である。
Stopgap measures won't make a dent in drug addiction.その場しのぎの対策では麻薬中毒問題にきりこむことはできないでしょう。
Many criminals in America are addicted to drugs.米国の犯罪者のほとんどは麻薬中毒である。
Drug addiction degraded many people.薬中毒で多くの人が堕落した。
Drug addiction is a cancer in modern society.薬中毒は現代社会の癌だ。
His flawlessly ordered life collapsed when his drug-addict brothers appeared.彼の完ぺきに秩序正しい人生は麻薬中毒の兄弟が現れた時に崩壊した。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It wasn't his job to get addicted.[JP] 薬中毒は仕事じゃなかった A Scanner Darkly (2006)
Hi, my name is not Lance, I'm not an addict.[JP] こんにちは、ランスという名前じゃないし 麻薬中毒者じゃない Chicago (2007)
Hi, my name's Lance and I'm an addict.[JP] こんにちは、ランスといいます。 麻薬中毒者です Chicago (2007)
They think the kids are all drug addicts and delinquents. They're scared.[JP] うちの子供達が全員 麻薬中毒で 非行少年だと思って 怖れてるんだ Blood Brothers (2009)
Fucking general is the biggest junky of all of 'em.[JP] クソ将軍は一番の麻薬中毒患者だ Rambo (2008)
It's a lot of overblown nonsense. A lot of drug nuts running wild.[JP] 馬鹿げたことだ 薬中が多すぎる Shaun of the Dead (2004)
That student went on to become a drug addict and a ne'er-do-weII.[JP] その生徒は麻薬中毒者でろくでなしに なりました An Inconvenient Truth (2006)
Our congregation amounts to two bag ladies, a heroin addict and Roy.[JP] ウチには大柄な女性二人 麻薬中毒者が一人 それとロイしか来ません Pilot (2009)
Nearly 20 percent of the population can now be classified as addicts.[JP] 人口の約20パーセントは 麻薬中毒者に分類されます A Scanner Darkly (2006)
He needs his meds.[JP] マホーンは薬中毒者だ。 Good Fences (2007)
That unhappy one should be crazy.[JP] あのバカ きっと薬中だぜ Scarlet Street (1945)
I have two little ones, very little but not too little to be addicted.[JP] 私にもチビが二人います まだ幼い― ですが、麻薬中毒があり得る年齢です A Scanner Darkly (2006)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top