ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葛-, *葛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[葛, gé, ㄍㄜˊ] an edible bean; vine; surname
Radical: , Decomposition:   艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] plant, Rank: 1919

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gé, ㄍㄜˊ, ] hemp cloth; Pueraria lobata (lobed kudzu vine (a legume with starchy roots used in traditional Chinese medicine), #10,991 [Add to Longdo]
[Gě, ㄍㄜˇ, ] surname Ge, #10,991 [Add to Longdo]
[Zhū gě Liàng, ㄓㄨ ㄍㄜˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] Zhuge Liang (181-234), military leader and Prime Minister of Shu Han 蜀漢|蜀汉 during the Three Kingdoms period; the main hero of the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, where he is portrayed as a sage and military genius, #13,603 [Add to Longdo]
[jiū gé, ㄐㄧㄡ ㄍㄜˊ, / ] entanglement; dispute, #22,361 [Add to Longdo]
[Gě Yōu, ㄍㄜˇ ㄧㄡ, / ] Ge You (Chinese actor), #22,649 [Add to Longdo]
[Zhū gě, ㄓㄨ ㄍㄜˇ, / ] two-character surname Zhuge, #26,665 [Add to Longdo]
[gé gēn, ㄍㄜˊ ㄍㄣ, ] pueraria root, #34,021 [Add to Longdo]
[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, ] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things), #39,678 [Add to Longdo]
洲坝[gé zhōu bà, ㄍㄜˊ ㄓㄡ ㄅㄚˋ, / ] name of a place, Gezhouba Dam on the Changjiang River, in Sichuan, #43,700 [Add to Longdo]
[Cháng gě, ㄔㄤˊ ㄍㄜˇ, / ] (N) Changge (city in Henan), #52,397 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[くずいも, kuzuimo] (n) มันแกว

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くず, kuzu] (n) kudzu (Pueraria lobata) (type of vine); (Japanese) arrowroot; (P) [Add to Longdo]
;蔓[かずら, kazura] (n) creeping plant; creeper [Add to Longdo]
掛け[くずかけ, kuzukake] (n) food dressed with liquid starch [Add to Longdo]
[かっこん, kakkon] (n) (See ) kudzu root [Add to Longdo]
根湯[かっこんとう, kakkontou] (n) infusion of kudzu, cinnamon, etc., used as an antifebrile, for hangovers, etc. [Add to Longdo]
切り[くずきり, kuzukiri] (n) kudzu starch noodles [Add to Longdo]
[くずゆ, kuzuyu] (n) kudzu starch gruel [Add to Longdo]
[かっとう, kattou] (n,vs) conflict; complication; troubles; discord; (P) [Add to Longdo]
藤;防已[つづらふじ;ツヅラフジ, tsudurafuji ; tsudurafuji] (n) (1) (uk) Chinese moonseed (Sinomenium acutum); (2) complex inter-relationship (as in the struggle between two types of vine over one piece of land) [Add to Longdo]
[くずふ, kuzufu] (n) cloth made from kudzu (Japanese arrowroot) fiber (fibre) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kasai was credited with 30 saves.西は30セーブをあげた。
The heart of the tragedy, as of a short story, is a conflict.悲劇の本質は、短編小説のそれと同じように、その藤である。
A conflict between my father and me.父と私の藤。
That there are various conflicts, frictions, within the races of man is a point made clear within this book as well.人種間には様々な藤、軋轢があることは、本書においても明らかにされているところである。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Grant's tomb and the Statue of Liberty?[CN] 我有点想看兰特将军的坟墓 和自由女神像 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Yoriko Kuzuhara, a co-worker, uses lots of vinegar.[JP] うちの学校の原依子先生も お酢をたくさん取ってるらしい The Mamiya Brothers (2006)
We got report of a suspicious vehicle at the first bomb site. Describe it.[JP] 西第二公園から目撃情報 公園の駐車場で不審車両 Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Hey, you wanna meet Yoriko Kuzuhara?[JP] そうだ その原依子先生と 会ってみないか? The Mamiya Brothers (2006)
You've taken a city that's been graft-ridden for 40 years and given us a chance to have the same kind of government New York has under La Guardia.[CN] 这城市已经有四十年收贿的历史 而且给我们一个机会 拥有同样的政府 在拉迪亚下的纽约 His Girl Friday (1940)
I feel the good in you, the conflict.[JP] 父さんの善の心を感じる 藤があるんだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
"Come to Kasai Park West at 4:05 PM.[JP] (モニターの音声) いたずらじゃないからね 午後4時5分 西第二公園に行ってごらん Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Well, there you are. Grant's tomb. I hope you're not disappointed.[CN] 这就是了,兰特将军的坟墓 希望你不会失望 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I feel the conflict within you. Let go of your hate.[JP] 藤があるのがわかります 憎しみを捨ててください Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I repeat. Trash can explosion. Kasai Park West...[JP] こちら西第二公園 ゴミ箱が爆発 1605時 Negotiator: Mashita Masayoshi (2005)
Well, feast your eyes. Grant's tomb.[CN] 看好了,是兰特将军的坟墓 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
The problem is right here and it cannot leave.[JP] 心の藤は いつまでも続く Scarlet Street (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top