ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

葉書

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -葉書-, *葉書*
Japanese-English: EDICT Dictionary
葉書(P);端書;端書き[はがき(P);ハガキ, hagaki (P); hagaki] (n) (1) (abbr) (See 郵便葉書) postcard; (2) memo; note; card; (P) [Add to Longdo]
葉書の表[はがきのおもて, hagakinoomote] (n) front of a post card [Add to Longdo]
葉書大;はがき大[はがきだい, hagakidai] (n) postcard size [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are many postcards in this store.この店に葉書がたくさんある。
All of these picture postcards are mine.これらの絵葉書は全部私のものです。
I showed my friends these picture postcards.私はこれらの絵葉書を友達に見せた。
He asked for samples of picture postcards.彼は絵葉書の見本が欲しいといった。
She sent me a postcard that said she hates the smell of animals.彼女が私に送ってきてくれた葉書には、動物のにおいが大嫌いだと書かれていました。
Send me a postcard.葉書をおくれ。
I don't like to send postcards when I'm on a trip.旅行中に葉書を出すのは好きではない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you send me an email or a postcard some time?[JP] メールを送るか 葉書を送るかにしない? Dead to Rights (2013)
We're gonna let you sail and sail. You send us a postcard if you ever get there.[JP] 我々は君に船出をさせ 着いたら葉書を送ってもらう Up in the Air (2009)
Could be the same men that sent Wyler the postcard.[JP] ワイラーに葉書を送った 人物かもしれない The High Road (2012)
She collected everything.[JP] 何でもため込んで クーポン券 絵葉書 Wings of Desire (1987)
An old postcard from switzerland.[JP] 古いスイスの絵葉書です An Inconvenient Truth (2006)
I'll send you postcards of the Eiffel Tower.[JP] エッフェル塔の絵葉書 出すよ Wings of Desire (1987)
Every time she's been away in the past and she sent a postcard, she always addressed it to me, or, you know, Wayne and the gang.[JP] 今までも 彼女が遠くへ行く度に 絵葉書を送ってくれて いつも俺宛てか Red Lacquer Nail Polish (2013)
And he's been sending you postcards from hell.[JP] この葉書を お前に送って来た男だ Hello, Dexter Morgan (2009)
You didn't get the postcard?[JP] 葉書 来てません? Skyfall (2012)
A few months later i got a postcard from the grand canyon.[JP] 何カ月かあとに グランドキャニオンから葉書が来た あいつは大事にして やらないとな Desert Cantos (2009)
Already bad eras when you copied post cards.[JP] 葉書の真似も 最悪だった Scarlet Street (1945)
Got a postcard from there once.[JP] そこから葉書を貰っただけね Desert Cantos (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
葉書[はがき, hagaki] Postkarte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top