ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -荆-, *荆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[荆, jīng, ㄐㄧㄥ] thorns, brambles; surname
Radical: , Decomposition:     艹 [cǎo, ㄘㄠˇ]  开 [kāi, ㄎㄞ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]
Etymology: [ideographic] A plant 艹 armed with thorns 刂, Rank: 2551

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] thorns; brambles; surname Jing, #9,797 [Add to Longdo]
[Jīng zhōu, ㄐㄧㄥ ㄓㄡ, / ] Jingzhou prefecture level city on Changjiang in Hubei, #17,968 [Add to Longdo]
[jīng jí, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] briar; blackberry vine, #24,859 [Add to Longdo]
[zǐ jīng, ㄗˇ ㄐㄧㄥ, / ] Cercis chinensis; Bauhinia (the symbol of Hong Kong), #26,491 [Add to Longdo]
[Jīng mén, ㄐㄧㄥ ㄇㄣˊ, / ] Jingmen prefecture level city in Hubei, #46,650 [Add to Longdo]
[Jīng Kē, ㄐㄧㄥ ㄎㄜ, / ] Jing Ke (-227 BC), celebrated in verse and fiction as would-be assassin of King Ying Zheng of Qin 秦嬴政 (later the First Emperor 秦始皇), #50,388 [Add to Longdo]
州市[Jīng zhōu shì, ㄐㄧㄥ ㄓㄡ ㄕˋ, / ] Jingzhou prefecture level city on Changjiang in Hubei, #54,140 [Add to Longdo]
[Jīng jiāng, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄤ, / ] Jingjiang section of the Changjiang river in Hunan, #58,940 [Add to Longdo]
门市[Jīng mén shì, ㄐㄧㄥ ㄇㄣˊ ㄕˋ, / ] Jingmen prefecture level city in Hubei, #64,598 [Add to Longdo]
[Jīng shān, ㄐㄧㄥ ㄕㄢ, / ] Thorny mountain (several); Mt Jingshan in Hubei, #83,261 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Hawthorn tree, which provided Christ with his crown of thorns.[CN] 山楂树 给基督当棘冠的树 The Satanic Rites of Dracula (1973)
I read all about the scourging and the crowning with thorns.[CN] 我阅读了所有关于鞭刑和棘冠冕的书 A Clockwork Orange (1971)
You don't seem to realise the amount of work that's involved.[CN] 大臣 你似乎没意识到棘丛丛 You don't seem to realise the amount of work that's involved. Big Brother (1980)
Whatever rocks or bumps there were in that road she never let it show in her films.[CN] Whatever rocks or bumps there were in that road... 不管前方多少棘坎坷 ...she never let it show in her films. That's Entertainment! (1974)
She wanted to replant the seed that had fallen among the thorns, and she may well have gained her end had it not been that...[CN] 她想改种在优质土壤中的 那粒种子在棘丛中成长起来 或许她本该成功地使它不受到责备 ... The Phantom Carriage (1921)
I said, "Is this the burning bush?[CN] 我说"这是不是西乃山的棘火焰? Network (1976)
What will become of you?[CN] 他就像是戴冠的耶稣 The Decameron (1971)
The thorns have come up in the palace.[CN] 以东的宫殿要长 The Bible: In the Beginning... (1966)
- A lot of thorns can grow in 20 years.[CN] -这二十年来棘长得真快 Robin and Marian (1976)
Adam, because thou hast harkened unto thy wife and hast eaten of the tree cursed is the ground for thy sake in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life thorns also and thistles shall it bring forth to thee.[CN] 地必因你的缘故受咒诅... 你必终身劳苦 才能从地里得吃的... 地必给你长出棘和蒺藜来 The Bible: In the Beginning... (1966)
If I could see a burning bush or the seas part or my Uncle Sasha pick up a check.[CN] 要是我能看到棘烧而不毁, 或海水分开成大道,或... 或是我的叔叔沙夏捡到张支票。 Love and Death (1975)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top