ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

若い

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -若い-, *若い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
若い[わかい, wakai] (adj) อายุน้อย, หนุ่มสาว

Japanese-English: EDICT Dictionary
若い[わかい, wakai] (adj-i) young; (P) [Add to Longdo]
若い燕;若いツバメ[わかいつばめ(若い燕);わかいツバメ(若いツバメ), wakaitsubame ( wakai tsubame ); wakai tsubame ( wakai tsubame )] (n) young lover of an older woman [Add to Longdo]
若い頃(P);若いころ(P)[わかいころ, wakaikoro] (n) one's youth; early life; one's early days; one's early years; (P) [Add to Longdo]
若い時の苦労は買うてもせよ[わかいときのくろうはこうてもせよ, wakaitokinokurouhakoutemoseyo] (exp) spare no effort while you are young; heavy work in youth is quiet rest in old age [Add to Longdo]
若い者;若いもの[わかいもの, wakaimono] (n) (See わかもの) young person [Add to Longdo]
若い者頭[わかいものがしら, wakaimonogashira] (n) functionary charged with training and organising young sumo wrestlers [Add to Longdo]
若い[わかいうち, wakaiuchi] (n) while young [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You're still green.若いなあ。
"Who is younger, Hanako or Taro?" "Taro is."「花子と太郎のどちらが若いですか」「太郎です」
"Is she young?" "Yes, she is."「彼女は若いですか」「はい」
Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.20代の若い女性の中には、夏休みに海外旅行にでたいと思う人も多い。
You young people have no sense of humor at all.あなたたち若い人はユーモアのセンスが全くない。
Your mother is very young, isn't she?あなたのお母さんは、とても若いですね。
You must keep in mind that she's much younger than you.あなたは、彼女があなたよりずっと若いということを頭に入れておくべきです。
You're still young.あなたはまだ若い
That song is very popular with young people.あの歌は若い人達に非常に人気がある。
That Kabuki actor is very popular with young people.あの歌舞伎役者は若い人達に非常に人気がある。
The agent built up the young singer.あの若い歌手は、プロダクションが育て上げた。
That young man is our teacher.あの若い男性は私たちの先生です。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, I kind of like a young man who just checked in.[JP] さっき泊りに来た若い人 気に入っちゃった Kansas City Confidential (1952)
I dreamt I was asleep in the street, and a young man came, he was tall and strong.[JP] 道端で寝てたら 若い男の人が来て 背が高くて強くて Roman Holiday (1953)
Yes, we are usually sleepy that they are not completed although we continue dreaming.[JP] 若いころは かなわぬ夢を見るもんだ なのに 夢見続ける Scarlet Street (1945)
I'm young. We both are.[JP] 私はまだ若い 二人とも Detour (1945)
To me they have never looked this way at me, not even of young.[JP] 若いころさえ あんな眼差し受けなかった Scarlet Street (1945)
Because to feel that he/she loves you a treasure like that.[JP] 若い子に 愛されるってことがさ Scarlet Street (1945)
Why, it's the young prince.[JP] おや、若い王子じゃないか? Bambi (1942)
Only found when you're young and it's May[JP] Only found when you're young and it's May (あなたが若い時、見つかるの) Bambi (1942)
But she was young, not more than 24.[JP] だが若い せいぜい24才だろう Detour (1945)
I've always so terribly wanted to meet a young man and now three at once.[JP] 私は何時も若い人と会ってみたかったの そして、貴方たち3人にも Forbidden Planet (1956)
Good morning, young prince.[JP] おはよう! 若い王子 Bambi (1942)
I remember that of young he/she wanted to be painting.[JP] 僕は若いころ 芸術家になりたかった Scarlet Street (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
若い[わかい, wakai] jung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top