ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -秋-, *秋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[秋, qiū, ㄑㄧㄡ] autumn, fall; year
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] The time of year when farmers would burn 禾 crops 火, Rank: 1151

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiū, ㄑㄧㄡ, ] autumn; fall; harvest time; a swing; surname Qiu, #1,577 [Add to Longdo]
[qiū, ㄑㄧㄡ, / ] a swing, #1,577 [Add to Longdo]
[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
[qiū jì, ㄑㄧㄡ ㄐㄧˋ, ] autumn; fall semester, #7,659 [Add to Longdo]
[qiū tiān, ㄑㄧㄡ ㄊㄧㄢ, ] autumn, #7,664 [Add to Longdo]
[zhōng qiū, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ, ] the Mid-autumn festival, the traditional moon-viewing festival on 15th of 8th lunar month, #12,551 [Add to Longdo]
[qiū shōu, ㄑㄧㄡ ㄕㄡ, ] fall harvest; to reap, #18,884 [Add to Longdo]
[qiū fēng, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, / ] autumn wind; autumn breeze, #19,046 [Add to Longdo]
[zhōng qiū jié, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄡ ㄐㄧㄝˊ, / ] the Mid-Autumn Festival on 15th of 8th lunar month, #19,544 [Add to Longdo]
[qiū qiān, ㄑㄧㄡ ㄑㄧㄢ, / ] swing; seesaw; trapeze, #27,488 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あき, aki] (n) ฤดูใบไม้ร่วง
晴れ[あきばれ, akibare] (n) ท้องฟ้าโปร่งในฤดูใบไม้ร่วง
[あきざくら, akizakura] (n) ตอกดาวกระจาย ซึ่งเปรียบเสมือนดอกซากุระในฤดูใบไม้ร่วง
Image:

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
めく[あきめく, akimeku] (vi) ดูสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あき, aki] (n-t) autumn; fall; (P) [Add to Longdo]
の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of [Add to Longdo]
の七草[あきのななくさ, akinonanakusa] (n) (See 春の七草) seven autumnal flowers (bush clover, Chinese silvergrass, kudzu, fringed pink, golden lace, thoroughwort, and balloon flower) [Add to Longdo]
の色[あきのいろ, akinoiro] (n) autumnal tints; fall tints [Add to Longdo]
の扇[あきのおうぎ, akinoougi] (exp) woman who has lost a man's affection or interest (as does a fan when summer turns to autumn) [Add to Longdo]
の日は釣瓶落とし[あきのひはつるべおとし, akinohihatsurubeotoshi] (exp) the autumn sun sets as quickly as a bucket dropping into a well [Add to Longdo]
の暮れ[あきのくれ, akinokure] (n) (1) (obsc) autumn dusk; (2) the end of autumn [Add to Longdo]
の野芥子[あきののげし;キノノゲシ, akinonogeshi ; kinonogeshi] (n) Indian lettuce (Lactuca indica) [Add to Longdo]
めく[あきめく, akimeku] (v5k,vi) to become autumnal [Add to Longdo]
[あきあかね;アキアカネ, akiakane ; akiakane] (n) (uk) var. of red dragonfly (Sympetrum frequens) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are four seasons in a year: spring, summer, fall and winter.1年には4つの季節、春、夏、、冬がある。
What time will we reach Akita if we take the 9:30 train?9時半の電車に乗れば、何時に田につきますか。
It will be late autumn when you get to London.あなたがロンドンに着く頃には晩となっているだろう。
I can hardly wait till I see you.あなたのお帰りを一日千の思いでお待ちしています。
Are you going to pay a visit to China this fall?あなたはこの中国を訪れるつもりですか。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡ったの日になったね。これが台風一過というやつかね。
Those two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.うまくいっていたあのふたりも、とうとう風が立ち始めたね。
Maples turn red in fall.かえではに赤くなります。
This beautiful autumn weather we've been having makes up for the wet summer.このところの美しい晴れは、雨の多かった夏の埋め合わせをしてくれている。
They are going to bring out "Romeo and Juliet" this coming fall.このには「ロミオとジュリエット」が上演されます。
They say there will be a general election this fall.このには総選挙があるという噂です。
It is said that there will be a general election this fall.このに総選挙があるといわれている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rach?[CN] Inherit the Wind (1960)
But now it was autumn, the best season for raccoons.[JP] しかし、今ではだった、 アライグマのための最高のシーズン。 Pom Poko (1994)
Fifty-fifty.[CN] 平分 One Hour with You (1932)
Still, the approaching autumn leads the way for the coming winter,[CN] 然而盛夏已过风乍起 很快瑟瑟寒凉的季节来临 Taki no shiraito (1933)
- What?[CN] - 瑞 The One with Two Parts: Part 2 (1995)
Autumn.[CN] City Lights (1931)
How fast the time went by,[CN] 一转眼已过了两个春 Taki no shiraito (1933)
Pom Poke Year 32, autumn.[JP] POMポコ年32 Pom Poko (1994)
I could feel the cold rising from my marble pedestal... as the autumn leaves settled on my upraised arm.[JP] 台座の大理石の冷たさが 足に伝わる の枯葉が 動かせない腕に降りかかる Nostalgia (1983)
We were evacuated last fall.[JP] 去年のからです The Mirror (1975)
Chow![CN] 哥! City on Fire (1987)
Pom Poke Year 31, autumn.[JP] POMポコ年31 Pom Poko (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あき, aki] Herbst [Add to Longdo]
[しゅうぶん, shuubun] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
分の日[しゅうぶんのひ, shuubunnohi] Herbst_Tagundnachtgleiche [Add to Longdo]
吉洞[あきよしどう, akiyoshidou] (groesste_Hoehle_in_Japan) [Add to Longdo]
晴れ[あきばれ, akibare] klares_Herbstwetter [Add to Longdo]
[しゅうき, shuuki] Herbstluft [Add to Longdo]
[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top