ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

碳氢化合物

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -碳氢化合物-, *碳氢化合物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
碳氢化合物[tàn qīng huà hé wù, ㄊㄢˋ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄚˋ ㄏㄜˊ ㄨˋ, / ] hydrocarbon, #68,600 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hydrocarbons.[CN] 碳氢化合物. Phantoms (1998)
Not to mention that hydrocarbons are the backbone of agriculture today and as it declines... so will the food supply.[CN] 更不用提农业的核心碳氢化合物 也在下降... Zeitgeist: Moving Forward (2011)
But there are similarities in the ratio of hydrocarbons.[CN] ...中的比例,碳氢化合物... Phantoms (1998)
Icarus was designed to deflect an asteroid, which is made of metal or rock not... a comes made of ice...[CN] icarus的设计是令陨石偏离轨道 陨石是由金属和岩石组成 彗星是由冰组成,是碳氢化合物 Futureshock: Comet (2007)
Such as in 50 story 1 acre plots - virtually eliminating the need for pesticides and hydrocarbons in general.[CN] 像50层楼 就有1英亩地 一般几乎不再需要农药和碳氢化合物 Zeitgeist: Moving Forward (2011)
Look at Miller's planet.[CN] 看看米勒的星球 的确有碳氢化合物 有机物... Interstellar (2014)
Changed the game quite a bit when it comes to air-transmissible pathogens.[CN] 会这么长时间不向大气中排放碳氢化合物 这改变了通过空气传播的病原体的情况 Self Help (2014)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top