ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

眼窝

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -眼窝-, *眼窝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼窝[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your eyes are deep-set.[CN] 眼窝深大 The Message (2009)
Three ribs. Broken eye socket. Perforated eardrum.[CN] 断过三根肋骨 眼窝裂伤过 耳膜穿孔 Mr. & Mrs. Smith (2005)
Some lay in dead men's skulls and in the holes where eyes did once inhabit there were crept, as it were in scorn of eyes reflecting gems That wooed the slimy bottom of the deep And mocked the dead bones that lay scattered by.[CN] 有些填进了死人头颅 镶嵌在空洞的眼窝中 好像特意要取笑人眼似的 Richard III (1995)
In this phase on can observe the characteristic movements of the eye sockets below the lids.[CN] 在这个阶段我们可以 观察眼睑下面的眼窝的典型活动 The Illumination (1973)
Broken eye socket, stitches...[CN] 眼窝破裂 缝针... Lifeguard (2009)
Small pieces of mirror were inserted in the orbital sockets of the victims.[CN] 一小片镜子碎片插入... 被害人的眼窝 Red Dragon (2002)
You could jam this fork into my eye socket right now and I wouldn't feel it.[CN] 你现在把这叉子塞我眼窝里 我都感觉不到 Numb (2007)
I'm going to wipe my ass with your Chapstick, and I'm gonna reach in your eye sockets and tear out your pancreas.[CN] 我就用你的唇膏来抹老子的屁股 从你的眼窝里面把你的肠子给扯出来 Rocket Science (2007)
Well, That's when guys get a girl completely comatose and then they take turns in lowering their testicles into her eye sockets and film it.[CN] 那个,是一群男孩把女孩灌醉 他们把那个伸进她的眼窝,然后拍下来 In My Father's Den (2004)
He broke the guy's eye socket,[CN] 他打坏了人家的眼窝 The Big White (2005)
Finger, jaw, eye socket.[CN] 看, 手指, 下巴, 眼窝 Boogie Woogie (2009)
His eyes are taped to prevent them from popping out of their sockets.[CN] 他的眼睛被粘上以防从眼窝中爆出 Faces of Death (1978)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top