ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盜-, *盜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[盜, dào, ㄉㄠˋ] to rob, to steal; thief, bandit
Radical: , Decomposition:     氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  欠 [qiàn, ㄑㄧㄢˋ]  皿 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]
Etymology: -, Rank: 7855

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, / ] steal; rob; plunder; a thief; bandit; robber, #4,892 [Add to Longdo]
盗窃[dào qiè, ㄉㄠˋ ㄑㄧㄝˋ, / ] steal, #6,162 [Add to Longdo]
盗版[dào bǎn, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ, / ] pirated version (e.g. software); pirated (illegal) copy, #8,013 [Add to Longdo]
海盗[hǎi dào, ㄏㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] pirate, #11,596 [Add to Longdo]
强盗[qiáng dào, ㄑㄧㄤˊ ㄉㄠˋ, / ] to rob (with force); bandit; robber, #13,318 [Add to Longdo]
盗贼[dào zéi, ㄉㄠˋ ㄗㄟˊ, / ] robbers, #17,750 [Add to Longdo]
偷盗[tōu dào, ㄊㄡ ㄉㄠˋ, / ] to steal, #22,459 [Add to Longdo]
防盗门[fáng dào mén, ㄈㄤˊ ㄉㄠˋ ㄇㄣˊ, / ] entrance door (for apartment), #25,982 [Add to Longdo]
盗匪[dào fěi, ㄉㄠˋ ㄈㄟˇ, / ] bandit, #51,235 [Add to Longdo]
掩耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand, #54,959 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the contrary.[CN] 竊 -啥都沒有 La Poison (1951)
Kringelein, you old robber, you're hopeless.[CN] 克林格蘭, 你個強, 你沒希望了. Grand Hotel (1932)
The old highwayman.[CN] 你簡直是個強. Grand Hotel (1932)
We received a report on a housebreaking.[CN] 我們收到一份入室竊報告 入室竊! À Nous la Liberté (1931)
Embezzlement?[CN] -用公款? Riot in Cell Block 11 (1954)
What if he was a burglar?[CN] 他是個強能怎麼樣? Grand Hotel (1932)
Mr. Bush, you and I are to be taken to Paris and tried as pirates.[CN] 布什先生你和我將會被帶到巴黎 作為海被審判 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- Yes, an embezzler.[CN] - 是的, 用公款. Grand Hotel (1932)
You see, I am loath to open ancient tombs... rob a nation of its treasure and call it archaeology.[CN] 你瞧,我非常不願意打開那些古老的墳墓... ...去取古代王國的財產,還美其名曰「考古」 The Tomb of Ligeia (1964)
Escapees and bandits.[CN] 逃犯和強 Salvatore Giuliano (1962)
You are probably an embezzler.[CN] 你很有可能用公款. Grand Hotel (1932)
- An embezzler![CN] - 用公款! Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top