ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -琼-, *琼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[琼, qióng, ㄑㄩㄥˊ] jade; rare, precious; elegant
Radical: , Decomposition:   王 [wáng, ㄨㄤˊ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] jade, Rank: 2205

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] jasper; fine jade; beautiful; exquisite (e.g. wine, food); abbr. for Hainan island province 海南, #10,961 [Add to Longdo]
[qióng yáo, ㄑㄩㄥˊ ㄧㄠˊ, / ] Chiung Yao (Taiwanese writer), #26,291 [Add to Longdo]
[Dào Qióng sī, ㄉㄠˋ ㄑㄩㄥˊ ㄙ, / ] Dow Jones, #26,705 [Add to Longdo]
[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, / ] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii), #27,374 [Add to Longdo]
[Qióng hǎi, ㄑㄩㄥˊ ㄏㄞˇ, / ] Qionghai, county level city in Hainan island, #46,146 [Add to Longdo]
州海峡[qióng zhōu hǎi xiá, ㄑㄩㄥˊ ㄓㄡ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄚˊ, / ] QiongZhou strait (between Hainan island and mainland), #55,464 [Add to Longdo]
海市[Qióng hǎi shì, ㄑㄩㄥˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ, / ] Qionghai, county level city in Hainan island, #68,790 [Add to Longdo]
[Qióng shān, ㄑㄩㄥˊ ㄕㄢ, / ] (N) Qiongshan (city in Hainan), #84,289 [Add to Longdo]
浆玉液[qióng jiāng yù yè, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄤ ㄩˋ ㄧㄝˋ, / 漿] bejewelled nectar (成语 saw); ambrosia of the immortals; superb liquor; top quality wine, #131,904 [Add to Longdo]
仙山[xiān shān qióng gé, ㄒㄧㄢ ㄕㄢ ㄑㄩㄥˊ ㄍㄜˊ, / ] jewelled palace in the fairy mountain, #153,591 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's mighty big of you.[CN] 早安,克拉克小姐 你好啊, The Whole Town's Talking (1935)
Why, that's impossible.[CN] - 你看见斯了么 The Whole Town's Talking (1935)
Why do such things have to happen to me?[CN] 行了,斯 我会想想办法 The Whole Town's Talking (1935)
My goodness me, Jones![CN] 这么多人里! 为什么会是斯? The Whole Town's Talking (1935)
You know, that's why I started to write.[CN] 斯 你不会还进行文学创作吧 The Whole Town's Talking (1935)
Yes, but he also gave me instructions to fire the next employee who came in late.[CN] 开除下一个迟到的员工 也还是你, The Whole Town's Talking (1935)
This man's name is Al... Shut up![CN] 我不是曼纽尔 我叫 The Whole Town's Talking (1935)
Why, it's after nine![CN] 不可能! 斯从来不迟到 The Whole Town's Talking (1935)
Joan.[CN] There Goes My Gun (2013)
Joan![CN] ! A Lizard in a Woman's Skin (1971)
It carried a five year guarantee. And this morning, it went back on me.[CN] 你也没对我守信, The Whole Town's Talking (1935)
Mr..."[CN] The Whole Town's Talking (1935)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top