ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猖-, *猖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猖, chāng, ㄔㄤ] mad, wild; reckless, unruly
Radical: , Decomposition:   犭 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]  昌 [chāng, ㄔㄤ]
Etymology: [pictophonetic] dog, Rank: 3392

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chāng, ㄔㄤ, ] mad; wild, #69,790 [Add to Longdo]
[chāng jué, ㄔㄤ ㄐㄩㄝˊ, ] rampant; wild; unchecked, #17,639 [Add to Longdo]
[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, ] savage; furious, #19,284 [Add to Longdo]
[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, ] wild; unrestrained [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beware of pirates, don't go by sea[CN] 现在海盗这么獗,千万不要乘船呀 Project A (1983)
The tetanus here is simply terrible.[CN] 这儿破伤风很 The Ugly American (1963)
- That's to discourage black marketing.[CN] -对 免得黑市 The Big Red One (1980)
Mind you aren't influenced by the prevailing culture Bolshevism.[CN] 你得留神可别让 当今在科尔非斯东丹 獗一时的布尔什维克文化 把你也没落了 Mephisto (1981)
Paying blackmail won't alter the law.[CN] 向勒索者付钱不会改变法律 只会使勒索者更加狂 Paying blackmail won't alter the law. Victim (1961)
Don't be so ruthless![CN] 你不要这么狂呀! Peking Opera Blues (1986)
We should not put up with the savage monkey anymore. Allow me to bring him back for trial.[CN] 妖猴如此狂岂能容忍 待微臣前去擒拿问罪 Havoc in Heaven (1963)
Scaring to death those who have been profiting from your absence.[CN] 吓死那些趁您不在狂的家伙 Hotel Fear (1978)
{\bord0\shad0\alphaH3D}Three of the most obvious hoods I've ever seen in my entire life[CN] 我見到了我這一生從沒見過的 狂至極的造假販 Joanna (1968)
You're too cocky![CN] 冷天雷,你太狂了,土 Long Road to Gallantry (1984)
Nezha the third prince is coming.[CN] 妖猴休得狂 哪吒三太子来也 Havoc in Heaven (1963)
Run, run, you trollop![CN] 跑啊 你这个 Senso (1954)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top