ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狂妄

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狂妄-, *狂妄*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂妄[kuáng wàng, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ, ] egotistical; arrogant; brassy, #21,192 [Add to Longdo]
狂妄自大[kuáng wàng zì dà, ㄎㄨㄤˊ ㄨㄤˋ ㄗˋ ㄉㄚˋ, ] arrogant and conceited, #69,527 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're being presumptuous, you've over valued me.[CN] 你好狂妄 你高估自己了 Beautiful Antonia, First a Nun Then a Demon (1972)
You mean to tell me the success of my show depends on one self-important, neurotic, temperamental female?[CN] 你是说我节目的 成功 依赖于一个狂妄自大, 神经兮兮,反复无常的女人? A Face in the Crowd (1957)
The madcap heiress. lsn't that what the papers usually call her?[CN] 狂妄的女继承人 报纸是不是都这么写她? The Awful Truth (1937)
I tell you, Boris, I've had enough of this fantastic lunatic asylum![CN] 我告诉你 我受够了这些狂妄痴态的自大症 The Red Shoes (1948)
What is this insolence?[CN] 你還這麼狂妄? Grand Hotel (1932)
I am here at the moment taking part... in Mr. General Clutterbuck's... latest motion picture extravaganza.[CN] 卡特布克将军说了一会儿话 最后一部作品很狂妄 太好了 The Party (1968)
You shouldn't have brought that snotty-nosed girl![CN] 你不该带那个狂妄的女孩来的 I vinti (1953)
-You talk just as Addison said you did.[CN] 你的口气就像艾迪森所写的你 一样狂妄 All About Eve (1950)
Why so arrogant, son-in-law?[CN] 干嘛这么狂妄 女婿 Watch Out for the Automobile (1966)
For me to thank you as equals would be presumptuous.[CN] 将各位视为同辈发表感言 无疑是放肆狂妄 All About Eve (1950)
A special plane reserved for women with a privileged emotional life, and a happier, more down-to-earth approach to the mysteries of life.[CN] 你如此无聊 最终只能 呆在书架下顾影自怜 你狂妄自大又玩世不恭 你简直就一副懒骨头 Scenes from a Marriage (1973)
Apologize![CN] 狂妄 Shao Lin men (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top