ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

煤矿

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -煤矿-, *煤矿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煤矿[méi kuàng, ㄇㄟˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] coal mine, #3,691 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did I know that coal mine would have a cave-in?[CN] 我知道煤矿会崩塌吗? His Girl Friday (1940)
A collier in the pits of Wales[CN] 在威尔斯煤矿的矿工 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
All we've got is cotton and slaves and arrogance.[CN] 他们有工厂,船,煤矿 以及足以封锁我们港口的舰队 Gone with the Wind (1939)
- England. Coal miner.[CN] -英格兰,是煤矿工人 Indiscretion of an American Wife (1953)
It's worse than death in the mines.[CN] 比在煤矿里死更糟糕 Wake in Fright (1971)
It's a coal-mining region, the Borinage.[CN] 这是煤矿区博里纳日 Lust for Life (1956)
That spring, nearly half a million coal miners struck for almost a month, while on the west coast a walk-out that summer at North American aviation delayed deliveries of planes to Britain for several weeks.[CN] 1941年参加罢工的工人是前一年的四倍 那个春天,差不多50万煤矿工人罢工了几乎一个月, 而那年夏天在西海岸 北美航空公司 (P On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
Her parents, the father works in a coal mine, want her to have a life better than theirs.[CN] 她爸爸在煤矿工作 想要她过上更好的生活 Lehrmädchen-Report (1972)
- # Collieries - # Tanneries[CN] -煤矿 -皮革厂 Mary Poppins (1964)
Instead of two weeks in Atlantic City with my bridegroom I spent two weeks in a coal mine with John Kruptzky.[CN] 结果这两周我不但没有 和我的新郎在亚特兰大 却在煤矿坑里,跟约翰克罗斯基 待在一起了两周 His Girl Friday (1940)
The farmer's trust job in Denver?[CN] - 曼纽尔 煤矿案? The Whole Town's Talking (1935)
If you start at the bottom of a coal mine and worked your way to the top you'd still only be on the ground.[CN] 如果你从采煤矿底层开始做起 一直往上爬, 你也只是停留在地面 High Society (1956)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top