ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

烦躁

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烦躁-, *烦躁*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, / ] jittery; twitchy; fidgety, #8,732 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Most of those boys are troubled and confused.[CN] 他们中大多数都很烦躁和困惑 Midnight Cowboy (1969)
She was a little edgy. I persuaded her to go for a walk. She's calmer now.[CN] 她有点烦躁 我让她去散散心 Shadow of a Doubt (1943)
If the bomb hadn't killed the old governor, boredom certainly would have.[CN] 如果炸弹没有炸死老长官 烦躁当然会有的 Battle for the Planet of the Apes (1973)
"being paid to her by a certain Brignon,[CN] 对她的关心烦躁 Quai des Orfèvres (1947)
Coffee gets me agitated.[CN] - 不 谢了 咖啡让我烦躁 The Girl with a Pistol (1968)
As an actor, you should know fretting will ruin a performance.[CN] 做为一个演员 你应该知道 烦躁会毁了演出的 Family Plot (1976)
I got it alright why Johnny had taken a powder.[CN] 我明白了为什么约翰尼烦躁不安 Dead Reckoning (1947)
Stop being so fidgety![CN] 不要那样烦躁不安的 Ivan Vasilievich: Back to the Future (1973)
Well, I'm not drunk, just disgusted![CN] 但是,我没喝醉,只是烦躁 A Face in the Crowd (1957)
I'm afraid she's very fretful.[CN] 恐怕她现在有点烦躁 Blithe Spirit (1945)
It gets on my nerves.[CN] 他让我烦躁 Detour (1945)
♫ This fussing and fretting is getting my goat[CN] 这些混乱让我烦躁 Funny Face (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top