ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

深蓝

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深蓝-, *深蓝*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深蓝[Shēn lán, ㄕㄣ ㄌㄢˊ, / ] IBM Deep Blue [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He has clear blue eyes and a boyish face, correct me if I'm wrong.[CN] 他有一双清澈深蓝的眼睛 孩子气的脸庞 要是错了就纠正我 Fanny and Alexander (1982)
Midnight blue.[CN] 深蓝深蓝 Just Cause (1995)
To me, getting dressed up was always just putting on my dark blue suit.[CN] 对我来说 着装通常只是 穿上我的深蓝外套而已 Sunset Boulevard (1950)
Midnight blue.[CN] 深蓝色的 Just Cause (1995)
I pour his coffee and lay out his things.[CN] 先是咖啡,再来是深蓝 Heartbreak Ridge (1986)
Joy to the fishes In the deep blue sea[CN] 深蓝色的大海中的鱼儿们展示欢乐, The Big Chill (1983)
The white, bright days... and... the profound blue nights of the island...[CN] 白色明亮的白天... 深蓝色的夜晚... The Sting of Death (1990)
Light blue, ultramarine blue[CN] 淡蓝色,深蓝 And the Ship Sails On (1983)
Single-breasted, three-buttoned, narrow lapels, medium-gray to dark blue, size... uh, thirty-nine regular.[CN] 三扣的,小翻领的衣服送来 中灰色到深蓝色的,尺寸是39号的 One, Two, Three (1961)
- She was wearing that tight sweater.[CN] - 她穿着紧身毛衣 - 哦! 深蓝色安哥拉山羊毛织品! Nightmares (1997)
It holds it back.[CN] 在远处是深绿色的, 在我们附近是深蓝 Artemisia (1997)
Ultramarine blue[CN] 深蓝 And the Ship Sails On (1983)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top