ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

洗发水

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洗发水-, *洗发水*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗发水[xǐ fà shuǐ, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] liquid shampoo [Add to Longdo]
洗发水[xǐ fà shuǐ r, ㄒㄧˇ ㄈㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄖ˙, / ] shampoo [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shampoo.[CN] 洗发水 3096 Days (2013)
- Yes. Your shampoo, madam.[CN] - 是的,你的洗发水,夫人。 Deep End (1970)
My mother always had lotion.[CN] 我妈妈总是有洗发水 My Nights Are More Beautiful Than Your Days (1989)
It's that I don't have any Yardley's hair lotion, nor any Colgate toothpaste, nor any after-shave lotion...[CN] 那是因为我用光了 雅德利牌洗发水 ... 高露洁牙膏和剃须后美容水 ... Memories of Underdevelopment (1968)
I'll bet you pound a bucket-full a day Sometimes you want some music?[CN] 一定是用了霸王洗发水 我打赌你一天用一打 当需要的时候 Hollywood Chainsaw Hookers (1988)
Would you get me a shampoo for medium dry hair?[CN] 你可以给我拿一瓶中性发质的洗发水吗? Deep End (1970)
I thought it was a hair lotion. What happened next?[CN] 我还以为是洗发水 接下来怎么了? Four Times that Night (1971)
Of course, it's your car ...a new whisky shampoo for American women[CN] 当然 这是你的车 ...为美国女人设计的 威士忌洗发水 Cleo from 5 to 7 (1962)
Um, it's your medicated shampoo.[CN] 嗯,这是你的药物洗发水 Deep End (1970)
Can you fetch me a bottle of shampoo, please?[CN] 你能帮我拿一瓶洗发水吗? Deep End (1970)
She'll be alright.[CN] 洗发水 她会没事的 Till Marriage Do Us Part (1974)
We're not here to sell shampoo, we're here to sell oil.[CN] 对你头发很有魅力 可我们做的是石油 广告而不是洗发水 Water (1985)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top