ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

橱窗

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橱窗-, *橱窗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, / ] display window, #22,725 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mama, I just made a sale.[CN] 妈妈 我刚做成一笔生意 橱窗衣服卖给一个男人 您能想象吗? This Gun for Hire (1942)
For me, the rocks in the window are chicken feed.[CN] 对我来说,橱窗里的石头卖的钱 还不够我塞牙缝 Rififi (1955)
Here in the window.[CN] 橱窗 Summer with Monika (1953)
She said she saw a mysterious stranger... peeking through the window of the joint where her sister worked.[CN] - 她疯了,说看见个神秘的陌生人 在她妹妹上班的橱窗外偷窥 I Wake Up Screaming (1941)
I was looking in a shop window in the Graben... and I saw the reflection of a girl.[CN] 上次复活节的时候 我站在一个橱窗外面向里看 看见了一个女孩的身影 Night Train to Munich (1940)
in a town whose streets and show windows already are decorated with bells, with reindeer, holly and season's greetings, there are very angry people here, sullen and hostile.[CN] 镇上的街道,橱窗都装饰一新 上面挂着铃铛,驯鹿,冬青树和节日问候 这儿的人却充满了敌意,闷闷不乐 Storm Warning (1951)
Is this what they call window-shopping? Mm-hm.[CN] - 这就叫橱窗购物? No Man of Her Own (1950)
The 3 rocks in the window alone are worth a fortune.[CN] 橱窗里这三块石头还值不少钱 Rififi (1955)
May I see that peasant dress in the window, please?[CN] 我可以看看橱窗了的礼品童装吗? Indiscretion of an American Wife (1953)
I've only seen it in jewelry store windows and people's mouths.[CN] 我只在珠宝店的橱窗和人的嘴里见过 The Treasure of the Sierra Madre (1948)
This is what is called window-shopping. Fun.[CN] - 嗯 这就叫橱窗购物 No Man of Her Own (1950)
With that plate-glass window...[CN] 我已经习惯了,透过那个玻璃橱窗 I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top