ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

桂林

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桂林-, *桂林*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桂林[Guì lín, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ, ] Guilin prefecture level prefecture level city in Guangxi, #10,129 [Add to Longdo]
桂林[Guì lín shì, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄕˋ, ] Guilin prefecture level city in Guangxi, #36,156 [Add to Longdo]
桂林地区[Guì lín dì qū, ㄍㄨㄟˋ ㄌㄧㄣˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] (N) Guilin district (district in Guangxi), #162,901 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
桂林[けいりん, keirin] (n) katsura forest; beautiful forest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My regular customers are mostly from Guilin too[CN] 到我店里来的客人 大多数是从我们桂林来的老乡 Gui lin rong ji (1998)
Everyone knew his Rong's Noodle Shop[CN] 桂林城里,谁人不知,哪个不晓 Gui lin rong ji (1998)
I'm confident that my Guilin Noodles... are the best in Taipei[CN] 我敢说,我做的这桂林米粉 在台北,还找不出第二家呢 Gui lin rong ji (1998)
He is also a well-known philanthropist in Guilin[CN] 桂林有名的大善人 Gui lin rong ji (1998)
He also came from Guilin and he is now teaching in Taipei[CN] 也是从桂林来的 是个教书先生 Gui lin rong ji (1998)
Mr. Lu, try my Guilin rice noodles[CN] 卢先生,尝尝我做的桂林卤肉米粉 Gui lin rong ji (1998)
I bought this Guilin wine from a smuggler years ago[CN] 我这瓶桂林三花酒 是几年前从私商那儿买回来的 Gui lin rong ji (1998)
In our Guilin, there are beautiful mountains and rivers everywhere[CN] 我们桂林那儿 到处是青的山绿的水 Gui lin rong ji (1998)
During the occupation you asked me to arrange passage for yourconcubine to reach safety in Kweilin.[CN] 淪陷的時候 你來求我幫你找一個機位 送你的小老婆走難到桂林 The Last Princess of Manchuria (1990)
The Yunnan-style, Guangdong-style ones... are definitely not as good as mine[CN] 什么云南过桥米线,广东沙河粉 哪能跟我这桂林米粉比 Gui lin rong ji (1998)
I was a number one beauty in Guilin[CN] 当年在桂林水东门外,我还是个大美人 Gui lin rong ji (1998)
When you grow up, you should buy all the houses in Guilin[CN] 你要把桂林城里的 所有房子都买下来 Gui lin rong ji (1998)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top