ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

果馅饼

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -果馅饼-, *果馅饼*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果馅饼[guǒ xiàn bǐng, ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] tart [Add to Longdo]
果馅饼[píng guǒ xiàn bǐng, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] apple pie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your stupid pear tart![CN] 还有你的该死的梨果馅饼 Prozac Nation (2001)
Mr. Riggs, care for a tart?[CN] 瑞格先生,要吃水果馅饼吗? Lethal Weapon (1987)
I'll make those pear tarts that you like.[CN] 我会做很多你最爱的梨果馅饼 Prozac Nation (2001)
I'm not letting a podiatrist with a Jaguar full of strudel come waltzing in here and...[CN] 我不会让有捷豹足病诊疗师拿着充满果馅饼来这里跳华尔兹... I'm not letting a podiatrist with a Jaguar full of strudel come waltzing in here and... My Girl 2 (1994)
An apple turnover, please.[CN] 一个苹果馅饼, 谢谢 The Son (2002)
We've got raspberry jam,an apple tart...[CN] 我有覆盆子果酱、苹果馅饼 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Is that apple pie I smell?[CN] 我闻到苹果馅饼的味道 K-PAX (2001)
I found this wonderful little Hungarian restaurant that makes its own strudel.[CN] 我发现这个奇妙的小匈牙利餐厅... I found this wonderful little Hungarian restaurant... 他们自己做果馅饼 My Girl 2 (1994)
Waiter.[CN] 要不要试试果馅饼 Back to the Future Part II (1989)
Not apple pies.[CN] 果馅饼 是鸡肉的 Chicken Run (2000)
- Anyone want a fruit tart for the road?[CN] 哪位要吃水果馅饼啊? Center Stage (2000)
Okay, that does it.[CN] 好吧,确实。 就是它。 果馅饼 My Girl 2 (1994)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top