ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敌-, *敌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敌, dí, ㄉㄧˊ] enemy, foe, rival; to match; to resist
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 523

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, / ] enemy; match, #3,248 [Add to Longdo]
[dí rén, ㄉㄧˊ ㄖㄣˊ, / ] enemy, #2,075 [Add to Longdo]
[wú dí, ㄨˊ ㄉㄧˊ, / ] unequalled; without rival; a paragon, #6,542 [Add to Longdo]
[dí jūn, ㄉㄧˊ ㄐㄩㄣ, / ] the enemy army, #12,454 [Add to Longdo]
[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, / ] hostile; enemy (factions); combative, #15,274 [Add to Longdo]
[dí fāng, ㄉㄧˊ ㄈㄤ, / ] enemy, #20,176 [Add to Longdo]
[dí jī, ㄉㄧˊ ㄐㄧ, / ] enemy plane, #22,579 [Add to Longdo]
[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, / ] enmity; hostility, #22,948 [Add to Longdo]
[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, / ] rival in love, #25,921 [Add to Longdo]
[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, / ] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against, #27,189 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"It was so brave of you to risk your life, coming into the enemy's country, just to save me."[CN] 你这么勇敢,只为了救我 冒你生命危险来到人地区 The General (1926)
The enemy is within firing range![CN] 舰进入射程! Battleship Potemkin (1925)
Are you 119?[CN] 你是无铁金刚吗 你为什么在那个时候 Episode #1.2 (2004)
Let there not be differences or hostility among us![CN] 让我们化解分歧与意团结起来! Battleship Potemkin (1925)
In the enemy's country, hopelessly lost, helplessly cold and horribly hungry.[CN] 人土地上,绝望地迷路 无助地寒冷及非常地饥饿 The General (1926)
The enemy must be dealt a decisive blow![CN] 人必将遭到毁灭性的打击! Battleship Potemkin (1925)
"at 11:00 ack-emma.[CN] 所有对行动今天晚上 十一点以前必须结束 Cavalcade (1933)
There's nothing I like better than to meet a high-class mama that can snap back at you.[CN] 我最喜欢碰到和我势均力的高尚妞 It Happened One Night (1934)
Most wanted.[CN] 头号大 Intersection (2013)
ONE AGAINST ALL.[CN] 万夫莫 Battleship Potemkin (1925)
A few more like you, and Russia need never worry about her enemies.[CN] 有像你这样的人 那么俄罗斯就不用 担心她的人了 The Scarlet Empress (1934)
Patrol boat![CN] 船! Hot Shots! Part Deux (1993)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top