ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

改行

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -改行-, *改行*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改行[gǎi háng, ㄍㄞˇ ㄏㄤˊ, ] to change profession, #24,593 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
改行[かいぎょう, kaigyou] (n,vs) (1) new line; new paragraph; (2) {comp} newline (e.g. LF, CR, CRLF) [Add to Longdo]
改行コード[かいぎょうコード, kaigyou ko-do] (n) {comp} newline character (either or both of CR and LF depending on system) [Add to Longdo]
改行文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] (n) {comp} newline character [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Start a new paragraph here.ここで改行しなさい。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Should we not change our profession?[CN] 你说我们改不改行 Heung gong chat sup sam (1974)
Can change profession way of doing officer[CN] 可以改行去做法官啦 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Can change profession way of doing officer Sing gei cha low (1974)
Tell me... All this time you've known me, have I ever asked you to change career'?[CN] 你说说看,我认识你这么久 有没有劝过你改行 Heart of a Dragon (1985)
Are you a journalist now?[CN] 改行賣報紙了? Tristana (1970)
I'm now engaged in business.[CN] 我现在改行做正经生意了 Yes, Madam! (1985)
Why don't you cut out the clowning? - Me, sir? What have I done?[CN] 你为什么不改行去当个小丑呢 Battle of Britain (1969)
So they're back in business again?[CN] 你的意思是他们又改行做生意了? T-Men (1947)
Stand by. Project parabolic course to avoid entering Neutral Zone. Aye, Captain.[CN] 改行抛物线轨道, 避开中立地带 Star Trek II: The Wrath of Khan (1982)
Should I team up with you, a thief?[CN] 所以你想我改行跟你去做贼 Project A (1983)
Terrific. Maybe you can start a whole new career as an actor![CN] 很好 也许你可以改行做演员! Network (1976)
Meantime, I'm changing businesses.[CN] 再说 我就要改行 Mary Poppins (1964)
It breaks my heart and gonna make me very sad.[JP] それは私の心臓と改行 私は非常に悲しいするつもりだ。 The Hangover (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
改行文字[かいぎょうもじ, kaigyoumoji] newline character [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top