ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掩-, *掩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掩, yǎn, ㄧㄢˇ] to cover up (with a hand); to ambush, to conceal; to shut
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  奄 [yǎn, ㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǎn, ㄧㄢˇ, ] to cover up; to surprise, #9,739 [Add to Longdo]
[yǎn shì, ㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to conceal a fault; to gloss over, #7,883 [Add to Longdo]
[yǎn gài, ㄧㄢˇ ㄍㄞˋ, / ] to conceal; to hide behind; to cover up, #8,642 [Add to Longdo]
[yǎn hù, ㄧㄢˇ ㄏㄨˋ, / ] screen; shield; cover, #11,722 [Add to Longdo]
[zhē yǎn, ㄓㄜ ㄧㄢˇ, ] to cover, #18,192 [Add to Longdo]
[yǎn mái, ㄧㄢˇ ㄇㄞˊ, ] to bury, #20,671 [Add to Longdo]
[yǎn tǐ, ㄧㄢˇ ㄊㄧˇ, / ] bunker (military), #32,135 [Add to Longdo]
[yǎn cáng, ㄧㄢˇ ㄘㄤˊ, ] hidden; covered; concealed, #35,141 [Add to Longdo]
人耳目[yǎn rén ěr mù, ㄧㄢˇ ㄖㄣˊ ㄦˇ ㄇㄨˋ, ] to block the ears and eyes (成语 saw); to hoowink; to dissimulate; to deceive; surreptitious, #49,819 [Add to Longdo]
耳盗铃[yǎn ěr dào líng, ㄧㄢˇ ㄦˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, / ] to plug one's ears while stealing a bell (成语 saw); to deceive oneself; to bury one's head in the sand, #54,959 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えんがい, engai] (n) cover(ing) [Add to Longdo]
[えんげき, engeki] (n,vs) sneak attack (by a small group); surprise attack [Add to Longdo]
護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
護部隊[えんごぶたい, engobutai] (n) covering force [Add to Longdo]
[えんごう, engou] (n) cover trench [Add to Longdo]
[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Okay, boys. Find yourself a nice safe hole in or near the bunker.[JP] お前達 安全な穴を蔽壕の近くに 自分で探せ Hacksaw Ridge (2016)
I wouldn't cover the burning of Rome for you.[CN] 我不会替你盖 事实的真相 His Girl Friday (1940)
The bunkers.[JP] 蔽壕が Hacksaw Ridge (2016)
Cover the cannon.[JP] 大砲を護しろ Free State of Jones (2016)
Could he cover up by marrying her?[CN] 他会不会用和她结婚来饰? The Maltese Falcon (1941)
She's tried to cover it up, but I've known.[CN] 她想饰,但是我知道 I Wake Up Screaming (1941)
Cover.[CN] August. Eighth (2012)
Cover fire![JP] 護射撃! Free State of Jones (2016)
... toprotectallwomen, rich or poor, Norman or Saxon.[CN] 无论是诺曼第人还是撒克逊人 都要护我们无依无靠的老人和妇女 The Adventures of Robin Hood (1938)
We'll be quite a crowd, and I shall ask for a second car so that we can be alone.[CN] 到时候我们就浑水摸鱼 我会再找一辆车来护我们的 Night Train to Munich (1940)
They threw me in a bunker somewhere in the Pacific Northwest.[JP] 彼らは蔽壕に投げた 太平洋北西部のあたり RAM (2014)
You're in love with him and trying to cover up his tracks, but it won't work.[CN] 你爱着他,想帮他饰,但这样不行 I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top