ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抗议

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抗议-, *抗议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗议[kàng yì, ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] protest, #5,605 [Add to Longdo]
抗议[kàng yì zhě, ㄎㄤˋ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] protester, #34,121 [Add to Longdo]
反战抗议[fǎn zhàn kàng yì, ㄈㄢˇ ㄓㄢˋ ㄎㄤˋ ㄧˋ, / ] antiwar protest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But under protest.[CN] - 但是我抗议 For Whom the Bell Tolls (1943)
Well, I was up against it for a while, but I changed it... to Julius Caesar.[CN] 我一开始还抗议 但后来改成了 凯撒 Design for Living (1933)
I'll picket your whole country. I'll boycott you, that's what I'll do.[CN] 我会抗议你们的国家 我会抵制你们 我绝对会这样做 Ninotchka (1939)
We will cast our bold protest in his face.[CN] 我们要把我们勇敢的抗议丢在他脸上 Baltic Deputy (1937)
But I protest--![CN] 但我抗议... The Adventures of Robin Hood (1938)
- I expected you to.[CN] 抗议 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
- I object![CN] 法官大人,我抗议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I won't squawk if you got a search warrant.[CN] 如果你有搜查令的话,我不会抗议 The Maltese Falcon (1941)
You think Ma's gonna starve that baby... just on account of fellas yellin' outside a gate?[CN] 妈也不会为了门外抗议的人群 让婴儿饿死 The Grapes of Wrath (1940)
- Your Honour, I object. - Proceed.[CN] 法官大人,我抗议 请继续 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- She has no bearing on the case.[CN] 谢谢你 法官大人,她说的话 与本案无开,我抗议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
And I been wonderin' if... all our folks got together and yelled...[CN] 而成千上万的农民却将要饿死 我在想是否... 我们能团结起来抗议 The Grapes of Wrath (1940)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top