ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -懷-, *懷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[懷, huái, ㄏㄨㄞˊ] bosom, breast; to carry in one's bosom
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  褱 [huái, ㄏㄨㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai, #3,072 [Add to Longdo]
怀疑[huái yí, ㄏㄨㄞˊ ㄧˊ, 怀 / ] to doubt; to suspect; doubt; suspicion; skeptical, #2,486 [Add to Longdo]
怀念[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy, #5,299 [Add to Longdo]
关怀[guān huái, ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] care; solicitude; to show care for; concerned about; attentive to, #5,886 [Add to Longdo]
怀里[huái lǐ, ㄏㄨㄞˊ ㄌㄧˇ, 怀 / ] embrace; bosom, #8,937 [Add to Longdo]
怀抱[huái bào, ㄏㄨㄞˊ ㄅㄠˋ, 怀 / ] to hug; to cherish; within the bosom (of the family); to embrace (also fig. an ideal, aspiration etc), #10,374 [Add to Longdo]
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] feelings; mood, #11,251 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I miss the sunshine and the warm winds[JP] あの眩しい太陽が懐かしい熱い風が懐かしい 我念艷陽... 我念熱風... Cape No. 7 (2008)
I suspect Father was a bit of a bad hat.[CN] 疑我父親做了道德敗壞的事 The Uninvited (1944)
- She must have. The thing was an open scandal.[CN] -她肯定疑了,緋聞已經傳開 The Uninvited (1944)
I try to forget everything.[CN] 我試圖忘一切 Les Visiteurs du Soir (1942)
- Didn't Mrs. Meredith suspect?[CN] -難道梅雷迪恩夫人沒疑? The Uninvited (1944)
Because I held you in my arms?[CN] 因為我把你抱在裡? Les Visiteurs du Soir (1942)
I think it's a caprice.[CN] - 我疑是一時心血來潮 Les Visiteurs du Soir (1942)
You are good counsel, you truest of true.[CN] 你的忠誠不容我疑! Die Nibelungen: Siegfried (1924)
- Dr. Waitz?[CN] - 茲博士? Grand Hotel (1932)
The others are getting suspicious.[CN] 其它人越來越疑你的能力. Grand Hotel (1932)
Grandfather will never get over her death.[CN] 爺爺對她的死無法釋 The Uninvited (1944)
Then Carmel had a baby too![CN] 也就是說卡梅爾也孕了 The Uninvited (1944)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top