ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憐-, *憐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憐, lián, ㄌㄧㄢˊ] to pity, to sympathize with
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  粦 [lín, ㄌㄧㄣˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to pity, #13,241 [Add to Longdo]
可怜[kě lián, ㄎㄜˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] pitiful; pathetic, #2,983 [Add to Longdo]
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] pity, #19,906 [Add to Longdo]
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, / ] to take pity on; to feel tenderness toward, #29,527 [Add to Longdo]
爱怜[ài lián, ㄞˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] show tender affection for, #43,567 [Add to Longdo]
同病相怜[tóng bìng xiāng lián, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄌㄧㄢˊ, / ] fellow sufferers empathize with each other (成语 saw); misery loves company, #48,625 [Add to Longdo]
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, / ] feel compassion for; pity, #102,167 [Add to Longdo]
乞怜[qǐ lián, ㄑㄧˇ ㄌㄧㄢˊ, / ] to beg for pity, #104,567 [Add to Longdo]
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, / ] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れんじょう, renjou] (n) compassion; pity [Add to Longdo]
憫;[れんびん, renbin] (n) pity; compassion; mercy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Misery loves company. [Proverb]同病相れむ。 [Proverb]
I don't want your pity.お前らのれみなんぞ願い下げだ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And he laughed, poor devil.[CN] 他還能笑的出來, 可的傢伙. Grand Hotel (1932)
- Poor old Kringelein.[CN] - 可的克林格蘭. Grand Hotel (1932)
You took pity on me?[JP] れみから抱いたって言うこと? When Harry Met Sally... (1989)
Don't ask me to pity those people.[JP] 私はれみなどしない Se7en (1995)
Sympathy is beautiful, but...[JP] 人をむ気持ちは大切です でもいいですか? The Gentle Twelve (1991)
In a prison cell[CN] 真是可 À Nous la Liberté (1931)
Though we have no ties, I'm your only friend. It was charity alone that made me take you in and a fine reward I have for my pains![JP] お前はわしとは他人だ ただ れみの気持ちでかくまった Siegfried (1980)
Mr., sympathize with of the sinners.[JP] 主よ 我ら罪びとを れみ給え Scarlet Street (1945)
Poor child.[CN] 的孩子. Grand Hotel (1932)
And this is the thanks for all my care![JP] お前のためだけに苦行と労苦を重ねた このれな老いぼれた小人 Siegfried (1980)
There was none of the former poetic charm of attraction, only a kind of pity for her feminine and childish weakness, a sort of terror before her devotion and trustfulness.[JP] 無垢でか弱い彼女への れみの情が広がった 彼は運命に感謝した War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
FFF Lord, please have pity on me...[JP] 主よ れんでください... Hold Up Down (2005)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top