ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

心肺

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -心肺-, *心肺*
Japanese-English: EDICT Dictionary
心肺[しんぱい;しんはい, shinpai ; shinhai] (n) (1) heart and lungs; (adj-no) (2) cardiopulmonary; (n) (3) (abbr) (See 人工心肺) heart and lung machine [Add to Longdo]
心肺機能[しんぱいきのう, shinpaikinou] (n) cardio-pulmonary function [Add to Longdo]
心肺蘇生法[しんぱいそせいほう, shinpaisoseihou] (n) cardiopulmonary resuscitation; CPR [Add to Longdo]
心肺停止[しんぱいていし, shinpaiteishi] (n) cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]
心肺停止状態[しんぱいていしじょうたい, shinpaiteishijoutai] (n) (in a) state of cardiopulmonary arrest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're afraid of pneumonia, other complications.[CN] 他们担心肺结核和其他并发症 Magnificent Obsession (1954)
CPR?[JP] - 心肺蘇生法? The Carrot in the Kudzu (2014)
And then we ran up to it and we tried to give it CPR, and it came back to life.[JP] 走って行って 心肺蘇生をしようとした で 生き返った Ted (2012)
CPR successful.[CN] 心肺复苏成功,赫尔利复活了 Flatliners (1990)
also with the advanced heart transplant technology[CN] 加以人造心肺等治疗仪器的进步 The Five Billion Dollar Legacy (1970)
You know, it wasn't until I did CPR that I saw the drugs and realized she O.D.'d.[JP] 心肺蘇生をやった後に 薬を見て ODだと気づいた Get Gellar (2011)
I don't feel a pulse, doctor. Charge v-fib?[JP] 心拍停止状態です、先生 心肺蘇生しますか? Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Begin CPR.[CN] 开始心肺复苏术 Flatliners (1990)
- Nothing. - Starting CPR.[CN] 没反应,开始心肺复苏 Flatliners (1990)
It hurts.[CN] 痛徹心肺. How to Steal a Million (1966)
Angle of the trajectory indicates the bullet traveled through the first intercostal space avoiding the heart and bronchial branch of the lungs.[JP] これで見ると・・ 弾丸は第一胸骨間から 心肺器官を避けて・・ Tribes (2008)
I see. Cease CPR.[JP] 心肺蘇生中止しよう Umizaru (2004)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top