ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

建议

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建议-, *建议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建议[jiàn yì, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ, / ] to propose; to suggest; to recommend; proposal; suggestion; recommendation, #749 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And how does Your Highness suggest that he be taken?[CN] 那么殿下有什么样的建议 The Adventures of Robin Hood (1938)
It's merely a suggestion, Mr Deeds, but if you give me power of attorney, we'll take care of everything.[CN] 我不想逼迫你,迪斯先生 这只是个建议 如果你让我们代表你 我们就可以帮你处理这些事 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Leave her alone like she asked you to.[CN] 我给你个建议 继续到海边去转圈 Port of Shadows (1938)
Fine suspended on recommendation of the attorney for the defense,[CN] 罚款因被告律师的建议而取消 Bordertown (1935)
- Dispense with it. - Seconded.[CN] 建议我们跳过这个项目 我附议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
[Alexei] I suggest that you wait in the next room.[CN] 建议你们去 隔壁房间里等 The Scarlet Empress (1934)
We hadn't decided, Your Grace. What would you advise?[CN] 阁下 我们还没有决定 你有什么建议 The Adventures of Robin Hood (1938)
- I order you to surrender at once.[CN] 建议你立刻投降 The Lady Vanishes (1938)
I'd like to recommend, your honor,[CN] 我提个建议, 法官大人 Bordertown (1935)
You don't look too good. Next time you see me coming, I suggest you cross the street.[CN] 给你个建议 你以后看到我就赶紧躲远点 Port of Shadows (1938)
- Seconded.[CN] 建议我们跳过这个项目 我附议 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Her Majesty doesn't know anything about it... and I wouldn't advise you to tell her.[CN] 她根本不会知道, 我不建议你告诉她 The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top