ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

廃坑

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廃坑-, *廃坑*
Japanese-English: EDICT Dictionary
廃坑(P);廃鉱[はいこう, haikou] (n,vs) abandoned mine; disused mine; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brandon, go into the mine.[JP] ブランドン あの廃坑まで行け First Blood (1982)
Dead mine. Colonial, probably Dutch.[JP] おそらく植民地時代の 廃坑 Dead Mine (2012)
You and Bruce, you go round the trees to the mine entrance.[JP] スティーブ ブルースと回り込んで 廃坑の前まで行け First Blood (1982)
And where do you keep it? There's an old mine shaft. It's not too far.[JP] "どこに隠していた?" "近くの廃坑に" The Hounds of Baskerville (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions